VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (1. semestr byl zahájen 9. 1. 2019)

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1 – A1/A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým dialogům, rozeznat téma diskuse, pokud se mluví pomalu, rozumět hlavním informacím v krátkých hlášeních a sděleních, rozumět informacím v krátkých nahrávkách z každodenního života, rozeznat téma komentáře v TV zprávách.
Čtení: pochopit informace z článků, které obsahují čísla, obrázky a nadpisy, porozumět jednoduchému dopisu, najít informace z letáku, rozumět jednoduchým návodům, rozumět vyprávění z každodenního života.
Ústní projev: domluvit se na poště, v bance, v obchodě, umět si koupit jízdenku, požádat o informace, umět se zeptat na cestu popř. vysvětlit cestu s pomocí mapy, umět se omluvit, pozvat někoho, reagovat na obojí, zeptat se na záliby, domluvit si setkání, umět popsat sebe, rodinu, kde bydlím, své zaměstnání, popsat aktivity v minulosti, umět někoho oslovit, dát najevo, kdy rozumím.
Písemný projev: umět napsat jednoduché vzkazy, popsat události, aspekty svého života, vyplnit formulář, umět napsat krátký dopis, používat souřadná souvětí a vyjadřovat časovou posloupnost (nejprve, potom,….).
Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-48-A51
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům se vstupní znalostí jazyka na úrovni A1
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:5930-9320 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Kurz bude probíhat ve 2 semestrech od ledna 2019 do ledna 2020. Kurzovné je splatné vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle konečného počtu účastníků.

Cena podle počtu účastníků:
9 320 Kč při 7 účastnících, 8 160 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 930 Kč při 11 a více účastnících.
Termín zahájení:St 09.01.2019   14:30-16:00
Termín ukončení:01/2020 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana