VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň B2/C1 – C1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: porozumět spisovnému i hovorovému projevu, filmu, odborné diskusi v rámci známého oboru.
Čtení: pochopit smysl článku, rozumět obtížnějším textům s pomocí slovníku, umět používat výkladové slovníky, najít v textu potřebné informace.
Ústní projev: umět ústně informovat, vysvětlovat, shrnout obsah diskuse nebo přednášky, převyprávět děj knihy, divadelní hry, vysvětlit svůj názor, používat idiomatické vazby a běžná frázová slovesa, umět komunikovat bez větších chyb.
Písemný projev: napsat formální i neformální dopis, osobní profil, zprávu, recenzi filmu nebo knihy, vyprávění a shrnutí textu, přednášky, diskuse, používat méně obvyklou slovní zásobu, idiomatické vazby a běžná frázová slovesa.
Kód:05-55-R61
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení se vstupní znalostí jazyka na úrovni B2/C1
Lektor:Mgr. Karla Ichová
Organizační garant:Mgr. Veronika Kubičková, tel. 601370151,kubickovaver@visk.cz
Cena:5930-9320 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
9 320 Kč při 7 účastnících, 8 160 Kč při 8 – 10 účastnících, 5 930 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 2-3 semestrech, tj. od ledna 2019 do prosince 2019.
Termín zahájení:Út 08.01.2019   16:15-17:45
Termín ukončení:17.12.2019 16:15-17:45
Místo konání:Rakovník, S. K. Neumanna 251