VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1

  • Tato akce byla zrušena!
Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A2 – A2/B1 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 80 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět v běžném rozhovoru, v delším rozhovoru, pokud se mluví zřetelně, rozumět krátkému vyprávění, rozumět hlavním bodům zpráv, hlavním myšlenkám v TV pořadech, rozumět jednoduchým technickým informacím.
Čtení: rozumět nejdůležitějším bodům v krátkých novinových článcích, umět z kontextu odhadovat význam některých známých slov v rámci známého tématu, umět zjistit z krátkých textů potřebné informace, rozumět jednoduchým úředním dopisům a osobním dopisům, v příběhu pochopit děj.
Ústní projev: zúčastnit se rozhovoru nebo diskuse s chybami, dorozumět se v rámci cestování, umět vyjádřit pocity, zeptat se ne názor, umět vyprávět příběh, umět vysvětlit své plány, převyprávět film a shrnout obsah textu s použitím původní slovní zásoby, umět používat slov s podobným významem, v běžných situacích se vyjadřovat plynule.
Písemný projev: umět napsat jednoduché texty na známá témata, dopisy, v dopisu umět vyjádřit pocity, umět napsat e-mail.
Kód:05-62-P31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení se vstupní znalostí jazyka na úrovni A2
Lektor:Zuzana Dianová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:max. 8100 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, tj. od září 2017 do cca ledna 2019.
Termín konání:? 09/2017   
Termín ukončení:01/2019 
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII