VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2

Jazykový kurz pro pedagogické pracovníky, úroveň A1/A2 – A2 (definovaná SERR), jehož celková hodinová dotace činí 60 vyučovacích hodin. Obsah výuky tvoří znalosti a dovednosti, jejichž rozsah bude na základě vstupního testování přizpůsoben stupni pokročilosti účastníků.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Vzdělávací cíl kurzu:
Poslech: rozumět jednoduchým dialogům, rozeznat téma diskuse, pokud se mluví pomalu, rozumět hlavním informacím v krátkých hlášeních a sděleních, rozumět informacím v krátkých nahrávkách z každodenního života, rozeznat téma komentáře v TV zprávách.
Čtení: pochopit informace z článků, které obsahují čísla, obrázky a nadpisy, porozumět jednoduchému dopisu, najít informace z letáku, rozumět jednoduchým návodům, rozumět vyprávění z každodenního života.
Ústní projev: domluvit se na poště, v bance, v obchodě, umět si koupit jízdenku, požádat o informace, umět se zeptat na cestu popř. vysvětlit cestu s pomocí mapy, umět se omluvit, pozvat někoho, reagovat na obojí, zeptat se na záliby, domluvit si setkání. Umět popsat sebe, rodinu, kde bydlím, své zaměstnání, popsat aktivity v minulosti. Umět někoho oslovit, dát najevo, kdy rozumím.
Písemný projev: umět napsat jednoduché vzkazy, popsat události, aspekty svého života, vyplnit formulář, umět napsat krátký dopis, používat souřadná souvětí a vyjadřovat časovou posloupnost (nejprve, potom,….).
Kód:05-64-S61
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Blanka Bílková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:8350 Kč
Délka:60 hod.
Poznámka:Cena podle počtu účastníků:
7 130 Kč při 7 účastnících, 6 230 Kč při 8 – 10 účastnících, 4 530 Kč při 11 a více účastnících.
Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. od února 2019 do cca června 2020.
Termín zahájení:Čt 14.02.2019   14:15-15:45
Termín ukončení:01/2020 
Místo konání:ZŠ Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav (1.st,2.p.,3.A)