VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurz anglického jazyka / A0 - A1

Jazykový kurz pro naprosté začátečníky z řad pedagogických pracovníků = úroveň A0 – A1 (dle SERR), jehož celková hodinová dotace činí 90 vyučovacích hodin.
Výuka bude zaměřena na čtyři hlavní oblasti:
- jazyk / slovní zásoba, mluvnice, zvuková a grafická stránka
- řeč / komunikativní fungování jazyka – poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování
- znalosti reálií příslušné jazykové oblasti ve srovnání s reáliemi ČR
- učební návyky vedoucí k efektivnímu studiu jazyka
Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o vybrané poslechy z učebnice Click on 1. Používané učební materiály jsou podpůrným prostředkem výuky zejména pro samostatnou přípravu na hodinu a orientačním vodítkem při práci v hodině.
Vzdělávací cíl:
Poslech: rozumět jednoduchým sdělením, otázkám a pokynům, číslům, časovým údajům v pomalém a zřetelném projevu.
Čtení: rozumět jednoduchým článkům, údajům v dotazníku, výrazům z běžného života, krátkým písemným pokynům a vzkazům.
Ústní projev: umět se představit, položit a zodpovědět jednoduché otázky, komunikovat v jednoduché podobě, vyjádřit časové údaje, požádat o něco, podat informace o sobě.
Písemný projev: umět vyplnit základní údaj ve formuláři o sobě, napsat pozdrav, přání, jednoduché sdělení, několik vět o sobě.
Doporučená učebnice: Angličtina s Bontonem (M. Kelly). Vybrané texty k poslechům jsou účastníkům poskytovány.
Kód:05-70-A31
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, popř. dalším zájemcům
Lektor:Petra Nykodýmová
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:max. 8 100 Kč
Délka:90 hod.
Poznámka:KURZ NAPLNĚN. Děkujeme za pochopení.

Cena podle počtu účastníků:
8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Kurzovné je rozděleno do tří plateb splatných vždy na začátku každého semestru. Výše částky se stanovuje vždy dle aktuálního počtu účastníků.
Kurz bude probíhat ve 3 semestrech, od 4. 10. 2017. Vyučovacím dnem je STŘEDA od 14:30 hod. do 16:00 hod. Podmínkou získání osvědčení o absolvování jazykového kurzu je min. 60% docházka za celé období trvání kurzu.
Termín konání:St 04.10.2017   14:30-16:00
Termín ukončení:12/2018 
Místo konání:Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana