VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Angličtina od začátku

Vzdělávací program je zaměřen na počáteční výuku cizího jazyka – první slovo, věta, možnosti pokračování atd. Komplexní soubor aktivit ukáže, jak plánovat činnosti tak, abychom mohli využít naladění na jedno téma k procvičení mnoha dovedností v cizím jazyce.
Seminář má několik samostatných částí, v každé z nich se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka na zcela konkrétních aktivitách motivovaných pohádkou, příběhem, písničkou, hrou s loutkou. V průběhu semináře se bude pracovat v blocích Puffer train a Have you seen the little ducks? V obou částech najdeme základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Představené činnosti umožňují velmi efektivní počáteční jazykovou výuku, která je pro žáky zároveň velmi přitažlivá a přirozená.
Obsah – témata:
- organizace ve třídě, režim a jazyk
- přístup k výuce, nenásilná organizace režimu výuky, přesuny v prostoru, vhodné instrukce
- význam pochvaly a povzbuzení
- výslovnost - způsoby nácviku a udržení odlišné výslovnosti hravou formou: hra s rýmy, výslovnostní tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry – alternativy k mechanickému opakování
- práce s příběhy – základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka žáků mladšího školního věku: přirozené zvládání jazyka na základě příběhů s jednoduchou, často se opakující zápletkou
- zvládání jazyka prostřednictvím imitace jazyka při práci s příběhy - přirozená cesta osvojení slovní zásoby a komunikativního principu
- osvojování jazyka prostřednictvím práce s loutkou – osvědčený komunikativní model (imitace jazyka loutky, dialog, tvorba otázek a odpovědí)
- diskuse, zkušenosti a příklady z praxe
Kód:05-79-S21
Určeno:učitelům angličtiny na 1. st. ZŠ
Lektor:Mgr. Sylvie Doláková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 15.05.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456