VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metodika nácviku psaní azbuky pro dysgrafiky

Praktický seminář zaměřený na metodiku nácviku psaní azbuky pro dyslektiky a dysgrafiky.
Obsah semináře vychází z respektování potřeb těchto žáků a upozorňuje na potřebu využívání specifického přístupu a odpovídajících metod a forem práce při nácviku a výuce psaní žáků se SPU (dyslektiků a dysgrafiků). Během semináře budou účastníci pracovat s ukázkami z Písanky pro dysgrafiky. Lektor představí systém nácviku psaní od izolovaných písmen, napojení až po celá slova a věty, základní čtecí pravidla, systém opakování, jednoduchá říkadla na fixaci gramatických jevů, zpětná vazba pomocí obrázků, poslechová cvičení, texty ke čtení, fonetická cvičení a řečové sekvence zaměřené na popis obrázků.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s metodami práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami při nácviku psaní azbuky.
Obsah - témata:
- specifika nácviku psaní u dysgrafiků
- metodická východiska ruské písanky
- metody a formy práce, postupy a strategie při nácviku psaní azbuky
- obecné a specifické podmínky při nácviku psaní azbuky
- jak motivovat a podpořit žáky při nácviku psaní azbuky
- praktická dílna s náměty do hodin psaní azbuky
Kód:05-82-G61
Určeno:učitelům RJ na 2. st. ZŠ a v odpovídajících ročnících G
Lektor:Mgr. Stanislav Korityák
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! Seminář byl z organizačních důvodů přesunut z původního termínu 22.05.2019 na nový termín 29.05.2019. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:St 29.05.2019   09:00-12:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1