VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ / Součinové čtverce, Stovkové tabulky

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář je zaměřen na novou metodu vzdělávání v matematice, kterou propracoval profesor Hejný s kolektivem.
Účastníci se ve volném pokračování dílen tentokrát zaměří na aritmetická prostředí: Součinové čtverce, Stovkové tabulky a na hledání pravidelností, závislostí a na práci s proměnnou. Seznámí se s úlohami, které vyžadují mnohé numerické počítání v různých číselných oborech. Prožijí proces objevování prostřednictvím úloh, které vedou žáky k porozumění násobení a dělení racionálních čísel, k distributivnímu zákonu, k odhalování číselných zákonitostí, k řešení lineárních rovnic i některých kvadratických rovnic, k výpočtům s mocninami. V aditivní struktuře stovkové tabulky využijí propojení grafického uspořádání čísel a dělitelnosti.
Kód:06-35-G31
Určeno:učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících roč. G
Lektor:Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:ZRUŠENO PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ! Vzdělávací program bude nabídnut znovu ve 2. pololetí školního roku 2017/18.

Seminář je určen učitelům, kteří už absolvovali alespoň úvodní seminář k metodě Hejného ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ.
Držitelem akreditace je společnost H-mat, o.p.s., se kterou seminář realizujeme. Účastníci semináře obdrží osvědčení vystavené H-mat, o.p.s.
Termín konání:St 06.12.2017   09:30-12:45
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1