VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education (GAFE)

Nasazení GAFE nevyžaduje žádné investice a umožňuje snížit náklady na technické vybavení škol (menší náklady na obnovu a provoz vlastních serverů atd.). Cloudové služby dovolí řízený přístup kdykoli a odkudkoli při současném zvýšení bezpečnosti dat.
Praktický seminář je zaměřený na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků pro využívání nových digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě obecně a na podporu odpovídajících kompetencí. Cílem vzdělávacího programu je představit výukový potenciál, který je obsažen v Google Apps For Education. Účastníci získají pokročilé kompetence pro nasazení a správu aplikací v podmínkách školské praxe, ujasní si možnosti využití ve výuce, ve vedení osobní a školní agendy. V praxi budou schopni využít tyto dovednosti ve výuce jednotlivých předmětů.

Obsah - témata:
- možnosti komunikace v GAFE: Gmail, Kalendář, G+, Hangout, videokonference, komentáře a návrhy, skupiny kontaktů, Kruhy, Komunity, události, sdílení kalendářů, skupinový chat, organizace komunity, sdílená plocha v hangoutu
- možnosti publikování v GAFE: sociální síť G+, Google Sites, informační systém s využitím publikovaných dat na Disku, kanály na YouTube, publikování kalendáře a formulářů, sdílení prezentací
- Google Classroom - podpora výuky a realizace online kurzů: vstup do prostředí, role učitele a studenta, založení kurzu, orientace v nástrojích učitele, vytvoření Úkolu a Oznámení, hodnocení úkolu, komunikace se studenty, nástroje pro moderní správu online kurzů
- připojení edu aplikací ke Google Disku, základní možnosti editorů kancelářských aplikací Google Disku, publikování výstupů na Google Weby, Blogger
- cloudové nástroje s GA autentikací (Nearpod, Padlet, Socrative) a jejich využití
- doporučené další aplikace pro lepší správu klientů ve školním prostředí
- diskuse možností správy uživatelů v admin konzoli (problematika .csv importu, doplňků lazysecretary a account manager, komplexního přístupu GAM)
Kód:07-18-G22
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Jiří Leipert Ph.D.
Organizační garant:Ing. Jan Stejskal, 732 266 480, stejskal@visk.cz
Cena:850 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Určeno metodikům a správcům IT ve školách. Obsah je zaměřený na pokročilé techniky správy aplikací, nové a méně známé aplikace.
Pro vedení škol jsou doporučeny semináře v oboru 01 s Dr. Martinkovou, více zaměřené na praktické příklady používání ve školách - při výuce i pro řízení školy.
Pokud o nasazení Google aplikací ve škole teprve uvažujete, kontaktujte org. garanta (stejskal@visk.cz), vypíšeme speciální termín s vhodným obsahem.
Termín konání:St 05.04.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5