VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Mokřadní ekosystémy v Botanické zahradě

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář je zaměřen na téma, které představuje vodní obyvatele jak z rostlinné, tak živočišné říše. Vzdělávací program představuje ekosystémy rybníka a rašeliniště jako uceleného ekosystému s návazností na prezentaci ohrožených druhů rostlin a živočichů. Program je zaměřen na podporu zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.
Seminář se uskuteční v Botanické zahradě hlavního města Prahy.
Obsah – témata:
- prezentace výukového balíčku a sada materiálů pro výukový program Na skok k obojživelníkům program probíhá ve venkovní expozici a následně při práci ve škole
- výskyt obojživelníků na jednotlivých lokalitách v závislosti na ekologii krajiny
- ochrana obojživelníků v ČR
- anatomie obojživelníků
- vývojový cyklus obojživelníků
- výměna zkušeností, příklady dobré praxe
- prezentace výukového balíčku a sada materiálů pro výukový program Rašeliniště jako ucelený ekosystém program probíhá ve venkovní expozici a následně při práci ve škole
- ekologie rašeliniště jako celku
- rašeliniště a jeho hlavní druhy rostlin
- rašeliník a jeho význam pro ekologii rašeliniště, využití člověkem
- masožravé rostliny jako významný rostlinný druh v ekosystému rašeliniště
- chráněné druhy rostlin rašelinišť v ČR
- výměna zkušeností, příklady dobré praxe
- prezentace výukového balíčku a sada materiálů pro výukový program Pod vodou je živo program probíhá ve venkovní expozici a následně při práci ve škole
- ekologie rybníka
- ochrana vodních zdrojů v ČR
- potravní řetězec vodních ekosystémů
- proměna dokonalá x nedokonalá, určování podle klíče
- rostlinné adaptace na život ve vodě
Kód:09-30-G61
Určeno:učitelům přírodopisu a zeměpisu na ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Eva Novozámská
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 735 757 370
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:V účastnickém poplatku je zahrnuta cena celodenní vstupenky.
Termín konání:Po 03.06.2019   09:00-14:00
Místo konání:Praha, Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7