VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivé činnosti v cyklu roku - Jaro a Velikonoce - Velikonoční tvoření

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář spojený s dílnou obsahuje řadu námětů, jak efektivně zařadit nejen do výuky výtvarné výchovy (do volnočasových aktivit) vazbu na roční období a tradiční svátky v kalendářním roku, jak naplnit požadavek na vzdělávací obsah předmětu, jak využít mezipředmětových vztahů a jak začlenit tematické okruhy jednotlivých průřezových témat do výuky tak, aby byl naplněn požadavek na postupné získávání klíčových kompetencí. V dílně, která prolíná seminářem, si účastníci prakticky vyzkoušejí některé tvořivé postupy.
Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitele výtvarné výchovy (pedagogy volného času) k využití dalších témat a podnětů k oživení zájmu žáků nejen o vlastní kreativitu, ale i o tradiční a kulturní (přírodovědné, jazykové, zeměpisné a další) souvislosti, které dané téma přináší.
Kód:10-17-H21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům ZŠ a vychovatelům ŠD a ŠK
Lektor:Jitka Rosická
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:750 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:Po 27.03.2017   09:00-12:15
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51