VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZMĚNA TERMÍNU Z 11.4. NA 6.5.! Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na 1. stupni ZŠ - II.

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář představuje praktické náměty na využití prvků muzikoterapie ve vzdělávání dětí předškolního věku a žáků na 1. stupni ZŠ, nabízí náměty na zařazení těchto prvků do různých složek výchovně vzdělávacího procesu.
Účastníci získají následující materiály:
Pracovní list - Indiáni, pracovní list - Kokoleoko – tanec, píseň, hudební doprovod, pracovní list - základní odborné pojmy, přehled doporučené literatury, 51 způsobů chvály, pracovní listy pro děti, přehled základních pojmů a výrazů.
Obsah – témata:
- expresivní terapie, základní pojmy, definice
- muzikoterapie a její přínos
- základní východiska muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera
- možnosti muzikoterapie pro rozvoj emoční inteligence u žáků, jejich komunikační kompetence, kooperaci, kognitivní funkce (pozornost, paměť)
- praktické ukázky práce se skupinou
- ukázky nástrojů muzikoterapeutického instrumentáře
- způsoby relaxace, postupy při relaxaci ve škole
- muzikoterapeutická relaxace v praxi, bubnovací kruh v praxi, základy hry na djembe pro děti – metodika, bubenická pohádka
- seznámení s okruhem her a činností vhodných pro zařazení do práce v MŠ a na 1. st. ZŠ
- Kokoleoko – ucelená lekce s metodickým rozborem
Kód:10-18-B61
Určeno:speciálním pedagogům a psychologům, pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Alena Vlková
Organizační garant:Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:Po 06.05.2019   08:00-13:00
Místo konání:VISK Benešov, Černoleská 1997