VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!!! Jak se dělá loutkové divadlo?

  • Tato akce byla zrušena!
Obsahem vzdělávací akce jsou v praxi ověřené náměty pro dramatickou výchovu s využitím loutky. Cílem semináře je aktualizovat a prohloubit znalosti a dovednosti učitelů v této oblasti a rozvíjet tvořivost, seznámit s dalšími, zejména netradičními možnostmi využití dramatické výchovy a loutek ve vzdělávacích aktivitách mateřské školy, 1. st. ZŠ a školských zařízení. Akce se dotýká metodiky, didaktiky a aktuálních výchovných trendů i z hudebně pohybové oblasti.
Obsah – témata:
- práce s různorodým textem, s pohybem nebo loutkou
- využití loutky jako prostředku k navázání komunikace
- pochopení a realizace textů
- důraz na různorodost předváděného
- podpora rozvíjení osobnosti, samostatnosti myšlení a předávání pochopeného
- spojení slova pohybu, jednání a pohybových dovedností dětí
- zařazení písní a úryvků některých skladeb, které mohou inspirovat k propojení s pohybem, k hudebně pohybové improvizaci i k tanci
- praxe - účastníci mohou přinést text, který je zajímá
Kód:10-22-E61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD
Lektor:Mgr. Daniela Vacková
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:900 Kč
Délka:5 hod.
Termín konání:Po 11.03.2019   09:00-13:00
Místo konání:Beroun, G J. Barranda, Talichova 824