VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kreativní techniky a jejich praktické využití / Batikování a mramorování papíru

Seminář je zaměřen na efektivní využití základů práce technikou batikování a mramorování papíru. Zvládnutí základních dovedností a osvojení základních znalostí o materiálech vhodných pro práci s touto technikou přispěje ke zpestření hodin výtvarné výchovy, popřípadě pracovních činností a volnočasových aktivit. Účastníci si prakticky vyzkoušejí různé možnosti postupů, které jsou přiměřené věku žáků. Získají také elektronickou dokumentaci, která obsahuje fotodokumentaci postupu, informace o materiálech, příklady zapracování tématu do osnov předmětu a vazby na požadovanou implementaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Zdokumentován je i přínos k postupnému budování klíčových kompetencí.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům výtvarné výchovy, pracovních činností, popř. pedagogům předškolního vzdělávání a pedagogům volného času inspiraci pro další obohacování výuky o nové postupy.
S sebou: nůžky, menší hlubší mistička na barvení, tuše nebo barevné inkousty, hrubý štětinový štětec.
Kód:10-36-S51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům VV a PČ na ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Akad. mal. Alina Jašková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:S sebou: nůžky, menší hlubší mistička na barvení, tuše nebo barevné inkousty, hrubý štětinový štětec. Ostatní pomůcky v ceně kurzovného.
Termín konání:Po 14.01.2019   09:00-12:15
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456