VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

S písničkou do přírody - hudebně environmentální dílna

Vzdělávací program je zaměřen na hudební výchovu s environmentálním obsahem a s využitím aktivit pěveckých, rytmických, hudebně pohybových a prvků dramatické výchovy. Program tak zároveň podporuje přípravu pedagogů v oblasti přírodovědné gramotnosti žáků MŠ a 1. st. ZŠ.
Účastnící se seznámí s hudební výchovou jako metodou učení v oblasti ekologické výchovy. Využitím hudebních prostředků lze rozvíjet u dětí vztah k přírodě, prostřednictvím hudby můžeme dětem ukázat aktivity motivující k objevování světa kolem nás, k bádání i k vyprávění, k uvědomění si zákonitostí přírody a k respektování nejen přírody a jejích součástí, ale i lidí a sama sebe.
Účastníci se v průběhu semináře seznámí s praktickými nápady a náměty (pokusy, hry, příběhy, nápady k vyrábění aj.) pro svou pedagogickou činnost.
Obsah - témata:
- cíle environmentální výchovy v mateřské a základní škole
- propojení hudební a environmentální výchovy
- rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadel
- písničky, pohyb k písním, hry se zpěvem a taneční hry, pohybová improvizace
- prvky dramatické výchovy
- představení v praxi ověřených námětů pro rozvoj hudebnosti, fantazie a představivosti
- rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití hry na tělo, zvuků předmětů z okolí
- využití nástrojů Orffova instrumentáře, zvonkohry
- náměty na drobné aktivity, projekty, vycházky do přírody, naučné stezky
- rady a doporučení, odkazy na instituce, se kterými lze spolupracovat
- diskuse, výměna zkušeností.
Kód:10-46-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Blanka Souchová
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:St 17.05.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1