VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivé činnosti v cyklu roku - Jaro a Velikonoce

Seminář spojený s dílnou obsahuje řadu námětů, jak efektivně zařadit nejen do výuky výtvarné výchovy (do volnočasových aktivit) vazbu na roční období a tradiční svátky v kalendářním roku, jak naplnit požadavek na vzdělávací obsah předmětu, jak využít mezipředmětových vztahů a jak začlenit tematické okruhy jednotlivých průřezových témat do výuky tak, aby byl naplněn požadavek na postupné získávání klíčových kompetencí.
V dílně, která prolíná seminářem, si účastníci prakticky vyzkoušejí některé tvořivé postupy. Každý účastník obdrží metodický materiál, ve kterém jsou zdokumentovány vyučovací jednotky na týdny od února do poloviny dubna (fotodokumentace postupu práce, seznam materiálu a pomůcek, přesahy do mezipředmětových vztahů, včlenění průřezových témat, podpora postupného budování klíčových kompetencí, fotodokumentace dětských prací a souhrn informací k danému tématu).
Cílem vzdělávacího programu je inspirovat učitele výtvarné výchovy (pedagogy volného času) k využití dalších témat a podnětů k oživení zájmu žáků nejen o vlastní kreativitu, ale i o tradiční a kulturní (přírodovědné, jazykové, zeměpisné a další) souvislosti, které dané téma přináší.
Kód:10-50-S61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům ZŠ a vychovatelům ŠD a ŠK
Lektor:Mgr. Jiřina Kelymanová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:800 Kč
Délka:4 hod.
Poznámka:S sebou pomůcky: krabici na výrobky, pastelky, nůžky, hadřík na ruce, podle možnosti tavnou pistoli a náboje, stužky, 6 vyfouknutých, vymytých a vysušených vajíček. Ostatní materiál je v ceně akce.
Termín konání:Pá 22.03.2019   08:30-11:45
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456