VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Základní kurz školního lyžování pro pedagogické pracovníky

Základní kurz školního lyžování pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, neaprobované učitele Tv a externí instruktory lyžování.
Cílem vzdělávací akce je formou základního kurzu osvojení teoretických a praktických dovedností k získání osvědčení o absolvování základního kurzu školního lyžování pro potřeby školních lyžařských kurzů.

1. Teoretická část: předpisy a pokyny pro organizaci školních lyžařských kurzů, zásady bezpečnosti při lyžařském výcviku, organizace a členění lyžařského výcviku, teorie sjezdového lyžování, teorie běžeckého lyžování, lyžařská výzbroj a výstroj, mazání.
2. Praktická část: všeobecná lyžařská průprava, speciální lyžařská průprava, metodika výuky sjezdového a běžeckého lyžování.
3. Zkoušky: z teorie formou testu a pohovoru, z praxe formou metodického výstupu a předvedení praktických lyžařských dovedností.
Kód:11-01-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, neaprobovaným učitelům Tv a externím instruktorům lyžování.
Lektor:Mgr. Zdeněk Weis, Mgr. Radislava Jiřičková
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:4200 Kč
Délka:50 hod.
Poznámka:Cena zahrnuje kurzovné, ubytování, stravování formou polopenze, odvoz zavazadel na chatu.
Cena nezahrnuje dopravu (individuální), jízdné na vlecích, pojištění účastníků.
Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnými informacemi přibližně tři týdny před konáním kurzů.
Přihlášky zasílejte poštou nebo e-mailem na adresu: Vzdělávací institut Středočeského kraje, S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník, e-mail rakovnik@visk.cz.
Bližší informace poskytne Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz.
Termín zahájení:Út 02.01.2018   18:00
Termín ukončení:07.01.2018 
Místo konání:Pec Pod Sněžkou, chata Smetánka