VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!Jóga pro starší žáky

Seminář je zaměřen na seznámení učitelů 2. st. ZŠ a SŠ se specifiky jógy pro starší žáky, jejími přínosy pro mladý organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi. Důraz je kladen na motivací žáků ke cvičení. Seminář také poukazuje na pozitivní vliv cvičení s prvky jógy na hyperaktivní žáky.
Na konkrétních příkladech budou předvedeny hlavní předností a silné stránky konkrétních relaxačních technik. Učitelé mají možnost se aktivně zapojit a jednotlivé techniky si sami vyzkoušet.
Obsah semináře:
- jak motivovat žáky ke cvičení
- jak rozvíjet u žáků pozitivní vztah k pohybu
- pohybově dechové návyky
- nácvik relaxace
- pozice jógy, jejich účinky a hravé provedení
- balanční cvičení, rozvoj koncentrace
Kód:11-07-A51
Určeno:učitelům 2. st. ZŠ a SŠ
Lektor:Ing. Lenka Novotná
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:950 Kč
Délka:6 hod.
Termín konání:St 16.01.2019   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1