VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Připravili jsme pro vás přehled vzdělávacích programů DVPP, ze kterého si budete moci vybrat při čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Níže uvedený přehled programů DVPP v uspořádání podle jednotlivých šablon je informativní a obsahuje aktuální seznam všech programů, které má VISK akreditované, příp. probíhá akreditační řízení MŠMT v systému DVPP. Nabídka bude dále rozšiřována a konkretizována.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK (viz Kontakty na www.visk.cz), s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Šablony DVPP pro mateřské školy:
I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 40 h
- Rozvoj osobních a sociálních kompetencí učitele MŠ

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 16 h
- Osobnostně sociální rozvoj - pro vedoucí pedagogické pracovníky mateřských škol
- Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol
- Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů

I/2.3 a) Čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin
- Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti
- Od hlásky k vyprávění je cesta dlouhá
- Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – ergonomie kreslení a počátečního psaní

I/2.3 b) Matematická pregramotnost v rozsahu 16 hodin
- Pedagogická podpora matematické pregramotnosti

I/2.3 e) Inkluze v rozsahu 16 hodin
- Možnosti pedagogické intervence v práci učitelky v MŠ
- Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole
- Společné vzdělávání v mateřské škole

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ v rozsahu 24 hodin
- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole
- Akademie pro batolata – dvouleté děti v MŠ

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
(min. 60 hodin)
- Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí / 60 h

I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ (min. 40 hodin)
- Individualizace vzdělávání v MŠ / 40 h

Šablony DVPP pro základní školy:
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
II/2.1 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 16 h
- 1. st.: Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ
- 1. st.: Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
- 1. st.: Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ / 16 h
- 1. st.: Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ
- 1. st.: Jak být dobrým čtenářem / Metody výuky čtení
- 2. st.: Rozvoj a ověřování čten, gramotnosti na 2. st. ZŠ
- 2. st.: Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti
- 2. st.: Jazykové hry a práce s texty posilujícími čtenářskou gramotnost žáků
- 2. st.: Techniky čtení a analýza textů
II/2.2 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 32 h
- 1. st.: Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 1. st. ZŠ
- 2. st.: Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ
II/ 2.4 a 2.6 - varianta a) Čtenářská gramotnost v rozsahu 56 a 80 h
- aktuálně není v nabídce VISK

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
II/2.1 - varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 16 h
- 1. st.: Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ
- 2. st.: Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ
- 2. st.: Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny
- 2. st.: Matematika 2G – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky
II/2.2, 2.4 a 2.6 - varianta b) Matematická gramotnost v rozsahu 32, 56 či 80 h
- zatím nenabízíme, výhledové připravujeme do dalších akreditačních termínů rozsah 32 h
-
CIZÍ JAZYKY
II/2.1 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 16 h
- Mluvení jako cílová dovednost ve výuce anglického jazyka / 16 h
- Výuka angličtiny ve skupinách / 16 h
- Učíme efektivně, učíme CLILem / 16 h
II/2.2 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 32 h
- Konverzační kurz německého jazyka
- Konverzační kurz anglického jazyka
- Konverzační kurz anglického jazyka 2
- Moderní didaktika anglického jazyka
II/2.4 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 56 h
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (60 h)
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (60 h)
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (60 h)
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky A2/B1 – B1 (60 h)
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (60 h)
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A2/B1 – B1 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2 – B2/C1 (60 h)
- Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1 (60 h)
II/2.6 - varianta c) Cizí jazyky v rozsahu 80 h
- Kurz německého jazyka pro pedagogické pracovníky / A0-A1 (90 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 – B1 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (80 h)
- Kurz NJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (80 h)
- Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2/B1 – B1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1/B2 – B2 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2 – B2/C1 (80 h)
- Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1 (80 h)
Ceny konverzačních a jazykových kurzů/1 účastník:
32 h: 4 300 Kč při 7 účastnících, 3 700 Kč při 8 – 10 účastnících, 2 700 Kč při 11 a více účastnících.
60 h: 6 200 Kč při 7 účastnících, 4 300 Kč při 8 – 10 účastnících, 3 900 Kč při 11 a více účastnících.
70 h: 6 900 Kč při 7 účastnících, 4 850 Kč při 8 - 10 účastnících, 4 400 Kč při 11 a více účastnících.
80 h, 90 h: 8 100 Kč při 7 účastnících, 6 600 Kč při 8 – 10 účastnících, 6 000 Kč při 11 a více účastnících.
Vzdělávání v cizích jazycích - konverzační i jazykové kurzy je možné realizovat i na zakázku přímo ve škole (bude uhrazeno minimálně 7 účastnických poplatků).

MENTORING
II/2.2 - varianta d) Mentoring v rozsahu 32 h
- Mentoring a jeho využití ve školním prostředí
II/2.4 a 2.6 - varianta d) Mentoring v rozsahu 56, 80 h
- aktuálně není v nabídce VISK

INKLUZE
II/2.1 - varianta e) Inkluze v rozsahu 16 h
- Přístupy ke vzdělávání v současné škole – role učitele v současné škole
- Přístupy ke vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a výuka žáků se SVP
- Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti
- Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ
- Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga
- Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence
- Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné škole
II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 32 h
- Vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a společné vzdělávání
II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 56 h
- aktuálně není v nabídce VISK
II/2.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 80 h
- aktuálně není v nabídce VISK

INKLUZE pro pedagogické sbory
II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 h
- Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
- Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ
- Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory
- Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ
- Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ
- Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ
- Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga
- Asertivní komunikace pro pedagogy
- Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem
- PAS a alternativní komunikace s dětmi s narušenými komunikačními schopnostmi
- Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
- Zvládání agrese žáků ve školním prostředí
- Pedagogický sbor ve vypjatých komunikačních situacích
- Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor
- Bezpečné klima třídy interaktivně
- Žák s tělesným postižením v běžné škole
- Žák se zrakovým postižením v běžné škole
- Žák se sluchovým postižením v běžné škole
- Žák s mentálním postižením v běžné škole
- Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole
- Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole
- Žák se speciálními vzdělávacím potřebami - naplňování podpůrných opatření ve škole
- Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
Kód:14-01-G31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ.
Lektor:lektoři VISK
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:- Kč
Délka:8-32 (56-80) hod.
Poznámka:Konkretizovaná nabídka DVPP pro šablony včetně akcí na zakázku je součástí nabídky DVPP na 1. pololetí šk. roku 2017/18, která je zveřejněna v naší online nabídce na www.visk.cz – odkaz Vzdělávání pedagogů (použijte oborový filtr – obor 14). Zároveň je nabídka DVPP ve formě elektronického katalogu rozesílaná na všechny školy a ŠZ ve Středočeském kraji.
Termín zahájení:? 09/2017   
Termín ukončení:01/2018 
Místo konání:V působnosti VISK ve Stč. kraji