VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Individualizace v osobnostním rozvoji dětí v MŠ - osobnostní, sociální a komunikativní oblast

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, která umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Seminář poskytne základní teoretické informace k tématu osobnostního a sociálního rozvoje dětí v MŠ s akcentem na oblast osobnostně sociální a oblast komunikace u dětí v předškolním vzdělávání. Kvalita rozvoje těchto oblastí je podmíněna individuálním přístupem k dítěti a respektováním jeho osobnosti.
Nedílnou součástí budou konkrétní praktické nástroje a postupy, jak u dětí rozvíjet emoční a sociální inteligenci a umožnit jim co nejlepší začlenění do kolektivu, rozvoj jejich osobnosti i sociálních vztahů s okolím. Současně je to i základ pro zlepšení sociálního klimatu v kolektivu.
Účastníci se seznámí s konkrétními technikami, nápady a postupy jak pracovat na rozvoji osobnosti každého dítěte, získají praktické tipy jak se přiblížit dětem a pochopit jejich svět. V praktických aktivitách se seznámí také s pomůckami a postupy, které pomáhají při rozvoji osobnosti dětí. Pozornost bude věnována i možnostem zpracování témat rozvoje osobnostních a sociálních dovedností do dětských portfolií.
Obsah – témata:
Obsah – témata:
- základní pojmy
- vývoj sociálních dovedností a emocí v souvislosti s věkem
- komunikace, asertivita, řešení problémů
- jak rozvíjet a využít emoční inteligenci v profesním i osobním životě
- techniky a metody práce s dětmi
- specifika při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
- zkušenosti s vybranými pomůckami – Emušáci
- náměty pro dětské portfolio
- další inspirace (ČR, zahraničí), zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
- doporučené odborné zdroje a literatura
Kód:14-10-S61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Sylvia Jančiová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 3. části vzdělávacího programu Individualizace vzdělávání v MŠ.
Termín konání:Pá 17.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456