VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Individualizace vzdělávání v MŠ v kontextu s psychomotorickým vývojem dětí

Vzdělávací program je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovednosti pedagogů mateřských škol v oblasti individualizace vzdělávání v mateřské škole, která umožní rozvoj každému jednotlivému dítěti v rozsahu jeho možností a potřeb.
Seminář představí pedagogům přístup k dětem v různých vývojových obdobích, seznámí je se specifiky a riziky individualizace vzhledem ke specifikům jednotlivých vývojových období. Účastníci semináře budou seznámeni s teoretickými východisky, ale zejména pak s praktickými postupy, metodami a technikami práce s dětmi předškolního věku. Na konkrétních příkladech budou představeny rovněž odchylky ve vývoji dětí, seminář se zaměří se také na práci s dětmi s nejrůznějšími obtížemi, např. ADHD, PAS a dalšími.
Obsah – témata:
- přehled vývojových období dětí předškolního věku - psychomotorický a sociální vývoj
- odchylky ve vývoji dětí - specifika problémů, rizika, nerovnoměrný psychomotorický a sociální vývoj
- metody individuální práce s dětmi v různých vývojových obdobích a s dětmi s nerovnoměrným vývojem – náměty, ukázky
- orientační pedagogická diagnostika dětí s podezřením na např. PAS, ADHD apod.
- zkušenosti z praxe účastníků – vzájemné sdílení
- doporučené odborné zdroje a literatura
Kód:14-11-H61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Helena Vlčková
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 2. části vzdělávacího programu Individualizace vzdělávání v MŠ.
Termín konání:Čt 30.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kutná Hora, Barborská 51