VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Využití portfolia dítěte v mateřské škole

Vzdělávací program nabídne ucelené teoretické i praktické poznatky pro práci s portfoliem, konkrétně s portfoliem dítěte v mateřské škole. Seznámí s možnými typy portfolia a jejich cíli, strukturou a uspořádáním vkládaných listů, obsahem portfolia a jeho funkcemi. K vytvoření konkrétní představy o možnostech obsahu a funkcí portfolia budou účastníkům představovány příklady z konkrétních (anonymizovaných) portfolií dětí, používaných v mateřských školách. Účastníci se seznámí s možnými způsoby práce s portfoliem dítěte ve třídě, s výhodami a možnými úskalími portfolia dítěte, nabídne i ukázky práce s portfoliem v mateřských školách v zahraničí.
Obsah – témata:
- vymezení pojmu portfolio
- typy portfolií
- založení portfolia, struktura portfolia - návaznosti na požadavky RVP PV/ŠVP (podle klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí, očekávaných výstupů)
- obsah portfolia - konkrétní příklady
- funkce portfolia dítěte - konkrétní příklady
- možné způsoby práce s portfoliem v předškolním vzdělávání (dítě, pedagog, rodič) – průběžná práce během školního roku, konec školního roku - konkrétní příklady
- možnosti využití portfolia z MŠ v navazujícím stupni vzdělávání v 1. ročníku ZŠ
- zkušenosti ze zahraničí
- zkušenosti z praxe účastníků, vzájemné sdílení
- doporučené odborné zdroje a literatura
Kód:14-13-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Bc. Tereza Novotná, MA
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 5. části vzdělávacího programu Individualizace vzdělávání v MŠ.
Termín konání:Pá 05.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1