VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích

Seminář je zaměřen na řešení emočně vypjatých komunikačních situací v práci pedagogického pracovníka, především v komunikaci s žákem a rodičem žáka.
V teoretické části programu se účastníci seznámí s potřebnými poznatky a informacemi z oblasti komunikace a práce s emocemi, v interaktivní praktické části programu budou při modelových situacích formou tréninku rozvíjet své komunikační a vyjednávací dovednosti a učit se pracovat s emocemi. Modelovými situacemi budou konfliktní rozhovory s žáky nebo s rodiči žáků. Účastníci se naučí vyhodnocovat, co se odehrává v pocitové rovině účastníků dialogu, budou poznávat způsoby, kterými mohou emoce rozšifrovat i za pomoci řeči těla, pokusí se zvládnout emoční vyladění na komunikační partnery tak, aby získané dovednosti dokázali aplikovat ve své pedagogické praxi.
Obsah – témata:
- emoce žáka a učitele ve vypjaté komunikaci - zjišťování potřeb, zacházení s problémem žáka, vymezení běžného a obtížného kontaktu s žákem
- vedení rozhovoru s žákem - aktivní naslouchání, emoce a rozvoj empatických schopností, význam a vyhodnocení neverbálních signálů, modelové situace korespondující s řešenými problémy účastníků
- přístup k žákům v konkrétních obtížných situacích, práce s emocemi - hněv, pláč, úzkost, agrese, strach, odmítání komunikace, žák v krizi
- emoce rodiče ve vyhrocené komunikaci - zjišťování potřeb, zacházení s problémem, uvědomění si cílů následného jednání
- vedení rozhovoru s rozzlobeným rodičem – reflexe emocí, schopnost „přerámcování“ negativních výpadů, reakce na kritiku, význam správného porozumění řeči těla i aktivní práce s neverbální složkou komunikace
- práce s emocemi - vina a mylné předpoklady, převádění zlostných či ubližujících výpadů do neutrálních či vstřícných reakcí, příklady, jak neubližovat slovně druhým a nenechat zranit sebe
- autorita učitele a roviny vzájemného respektu
- trénink vedení dialogu – jak v nás soupeří pocity, myšlenky a postoje
- aktivní řízení dialogu
- argumentační vyjednávání
- porozumění emočnímu dění během konfliktu či jiné vypjaté situace
- způsoby pozitivního využití emočních rovin v průběhu jednání
- reakce na kritiku a výpady na svoji osobu
- empatie v průběhu rozhovoru a umění emočního vyladění na komunikační partnery
- diskuze, zhodnocení, výměna zkušeností, zpětná vazba
Kód:14-13-P31
Určeno:pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 20.11.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII