VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogická podpora matematické pregramotnosti

Vzdělávací program v rozsahu 16 hodin je zaměřen na oblast matematické pregramotnosti a vychází z potřeby všestranného rozvoje dítěte předškolního věku. Program se zaměří jak na teorii aktuálního stavu poznání této oblasti, tak i na seznámení s praktickými metodami a formami práce, které propojí s tvořivými minidílnami – konkretizovanou dílčí podporou matematické pregramotnosti. Důraz bude kladen na rozvoj matematické pregramotnosti v prostředí polytechnických činností, pohybových a hudebně pohybových činností, prostřednictvím řízených i neřízených herních aktivit.
V krátké úvodní dvouhodinové části budou přiblíženy oblasti a cíle, kterými v mateřské škole naplňujeme rozvoj dětí v oblasti matematické pregramotnosti.
Praktická část, která vyplní většinu času semináře, se zaměří prostřednictvím konkrétních aktivit na oblasti a činnosti, dovednosti a podpůrné aktivity, které výrazně ovlivňují budoucí matematickou gramotnost a mají významný podíl na budoucí úspěšnosti dítěte v této oblasti. V průběhu praktické části semináře si účastníci v průběžně zařazovaných minidílnách vyrobí několik pomůcek (obrázkové kartičky, herní karty, kostky, motivační plánky a další), se kterými budou pracovat a které jsou uplatnitelné při práci s dětmi ve škole. Dostatek času bude věnován vzájemné diskuzi, výměně zkušeností, nabídnuta bude odborná literatura k nahlédnutí.
Obsah - témata:
Úvod - oblasti a cíle pro rozvoj matematické pregramotnosti
Praktická část – aktivity pro rozvoj matematické pregramotnosti:
- náměty pro rozvoj matematické pregramotnosti prostřednictvím pohybových her
- využití písniček, říkanek a rytmu
- rozvoj matematické pregramotnosti v prostředí polytechnických činností a hry
- početní operace v běžném životě, v říkadlech a hrách
- poznávání geometrických objektů kolem nás a všemi smysly
- využití stolních a společenských her
- výběr textů, četba, pohádky, verše, knížky, vyprávění, dramatizace - jejich využití pro rozvoj matematické pregramotnosti
- orientace v pláncích a symbolech
Závěrečné shrnutí tématu, plánování úkolů do týdenního plánu, zápisy do třídní knihy
Kód:14-16-S31
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Út 30.01.2018   09:00-16:00 (1. díl)
St 31.01.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456