VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO !!! Cesty potravin - strava globálně a lokálně - prakticky a aktivně

  • Tato akce byla zrušena!
Tento program volně navazuje na program Cesty potravin – strava globálně a lokálně a je zaměřen na praktické ukázky a možnosti využití environmentálních programů jako součást globální výchovy v předškolním vzdělávání a vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Nabízí řadu nápadů, využitelných v rámci běžného programu škol, s jejichž pomocí lze v dětech a žácích probudit lásku k přírodě a seznámit je s cestou potravin na náš stůl.
Obsah semináře se věnuje praktickým činnostem a tématům, které lze realizovat ve školních podmínkách. Účastníkům budou představeny činnosti, které věkově přiměřeným způsobem děti a žáky seznámí s pojmy globální a regionální trh, podpoří u nich uvědomění si hodnoty potravin z pohledu náročnosti práce při jejich výrobě, seznámí je s chovem a zpracováním ryb atd. Některé aktivity jsou zaměřené na to, jak hravým, aktivizujícím i praktickým způsobem představit profese, které se zabývají zpracováním rostlinných a živočišných produktů a výrobou potravin, další aktivity směřují k odpovědnějšímu vztahu k nakupování potravin. Účastníci semináře se seznámí i s příklady bezodpadového nákupu a s příklady her, které povedou k rozlišování, co při nákupu potravin opravdu potřebujeme a co je zbytečnost.
Obsah – témata:
- úvodní seznámení - potřeba informovanosti v oblasti trvale udržitelného rozvoje (TUR) a odpovědného chování k potravinám
- globální souvislosti – jak dětem a žákům přiměřeným způsobem zprostředkovat informace týkající se původu potravin, nadregionálních x regionálních a sezónních potravin, co to znamená nadbytek / nedostatek potravin
- voda – význam vody pro člověka
- kvalita vody, zdroje vody, hospodárné hospodaření / využití vody
- ryby - chov a zpracování ryb, náročnost práce
- význam potravin a zemědělství
- zpracování potravin
- profese zabývající se zpracováním rostlinných a živočišných produktů a výrobou potravin - zpracování obilí, pekařství, zpracování masa, příprava jídla
- hodnoty potravin z pohledu náročnosti práce při jejích výrobě
- udržitelný nákup potravin
- příklady sezónního nákupu – co a kdy roste
- příklady odpovědného nákupu - co skutečně spotřebuji
- příklady bezodpadového nákupu - nebalené potraviny - a spotřeby potravin
- pracovní listy - praktické ukázky práce s pracovními listy a jejích využití při výuce a evaluaci
Kód:14-20-L61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Ing. Markéta Lážnovská
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Po 25.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954