VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rok ve školní zahradě

Seminář je zaměřen na využití environmentálních programů a aktivit v předškolním a mladším školním věku.
Obsah semináře se věnuje činnostem, které lze realizovat s dětmi venku ve školní zahradě. Účastníkům budou představeny aktivity, které věku přiměřeným způsobem seznamují děti s pěstováním rostlin a s jejich následným zpracováním, s produkcí potravin, s potřebou odpovědného chování k potravinám.
Všechny představené aktivity byly ověřeny v praxi a jsou připraveny tak, aby umožnily dětem a žákům nácvik a rozvoj potřebných dovedností - od výsevu a pěstování rostlin (zelenina, ovoce, bylinky…) přes sklizeň, uskladnění a zpracování až k odpovědnému nákupu potravin a jejich odpovědnému využití.
Ve vazbě na pěstitelský rok na zahradě bude přiblížen i svět živočišné výroby, vysvětlen pojem hospodářská zvířata a jejich význam pro potravinový trh.
Účastníci budou informováni o věku přiměřených a vhodných didaktických pomůckách pro práci na školní zahradě a o jejich efektivním využití a získají i soubor pracovních listů, zaměřených na daná témata,.
Program bude v jednotlivých tématech doprovázen prezentací fotodokumentace z realizace uváděných aktivit v praxi.
Obsah – témata:
- úvodní seznámení s možnostmi využití školní zahrady ve školách
- půda – kvalita půdy
- půdní živočichové - žížaly a hmyz a jejich význam pro kvalitu půdy
- podpora výskytu půdních živočichů
- hmyzí opylovači - význam pro produkci potravin
- podpora výskytu hmyzích opylovačů - výsadba vhodných keřů, kvetoucích rostlin
- zelenina - od semínka po sklizeň
- základy a principy pěstování zeleniny a zpracování zeleniny – zavařování, lisování - výroba přírodních šťáv, sušení, sezónní jídla
- ovoce - od sazenice po sklizeň
- základy a principy pěstování ovoce a zpracování ovoce - zavařování, lisování - výroba přírodních šťáv, sušení, sezónní jídla
- bylinky jako součást naší potravy
- pěstování a zpracování bylin a jejich další využití v kuchyni
- hospodářská zvířata - seznámení dětí s u nás běžnými hospodářskými zvířaty
- chov hospodářských zvířat a jejich význam pro nás (důraz bude kladen na pozitivní vztah k chovným zvířatům, větší pozornost bude věnována chovu drůbeže a produkci vajec)
- pracovní listy - praktické ukázky práce s pracovními listy a jejich využití při výuce a evaluaci
Kód:14-21-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času.
Lektor:Mgr. Jiřina Kelymanová
Organizační garant:Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 23.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1