VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti v mateřské škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Úvodní praktická tvořivá dílna bude východiskem k uvědomění si potenciálu činnostního učení pro proces osobnostně sociálního rozvoje, kterým se bude zabývat druhý, stěžejní blok kurzu. Poslední blok bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.
Obsah – témata:
I. blok – Kreativní pracovní dílna - Tvoření s kolíkovou podložkou
Tvořivá dílna jako východisko kurzu osobnostně sociálního rozvoje je vedena zážitkovou formou a je zaměřena na nácvik kreativních pracovních a výtvarných aktivit, které umožňují podporovat spolupráci a rozvíjet komunikační schopnosti, ve svém průběhu vytvářejí situace, v nichž je třeba řešit problém, a v rámci závěrečné reflexe vytvářejí prostor pro prezentaci vlastních postupů a výsledků práce.
Vyrobenou pomůcku spolu se základním metodickým materiálem – fotodokumentací a popisem jednotlivých postupů – si účastníci programu odnesou do svých MŠ k dalšímu pedagogickému využití.
II. blok – Činnostní učení jako východisko pro osobnostně sociální rozvoj
- principy činnostního učení a jeho vliv na rozvoj klíčových kompetencí
- metodicko-didaktické přístupy v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje dětí předškolního věku
- seznámení se základní strukturou metodiky a didaktiky OSV
- příklady z praxe, praktické ukázky her osobnostní a sociální výchovy, činností a aktivit s reflektivním rozhovorem jako nástroje k rozvoji sebeuvědomění a zároveň rozvíjení sociálního vnímání dětí a prevence psychosociálního selhávání prostřednictvím činnostních aktivit reflektovaných v dětské skupině
- příklady správně vedených reflektivních rozhovorů:
- role pedagoga v podpoře pozitivního sociálního klimatu ve třídě
III. blok - Stres a syndrom vyhoření v práci pedagoga předškolního vzdělávání
- podstata stresu, frustrace, deprivace pedagogického pracovníka
- stres – příčiny, typické reakce a důsledky ve školním prostředí
- druhy stresu z hlediska profesní pedagogické zátěže
- specifické stresové faktory práce pedagogického pracovníka v mateřské škole a syndrom vyhoření – hledání zdrojů a možnost jejich eliminace
- zvládání stresu – změny na straně prostředí a změny na straně zdrojů sil a možností obrany
- vnější a vnitřní rezervy, hledání možnosti změny, pomoc z vnějšku
- nástroje ke zvládání stresu v pedagogické praxi – sebepoznání, relaxace, cvičení, asertivní dovednosti
Kód:14-21-S21
Určeno:pedagogickému sboru MŠ Dobrovice
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA, akad. mal. Alina Jašková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:22000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Akce na zakázku ZŠ a MŠ Dobrovice, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 23.06.2017   16:00-19:15 - ZŠ a MŠ Dobrovice, Komenského 46, Dobrovice (1. díl)
So 24.06.2017   09:00-16:00 (2. díl)
St 28.06.2017   16:00-19:15 (3. díl)
Místo konání:ZŠ a MŠ Dobrovice, Komenského 46, Dobrovice