VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO - Pedagogická podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program v rozsahu 16 vyučovacích hodin je zaměřen na pedagogickou podporu čtenářské gramotnosti dětí v mladším školním věku a na usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy.
První díl programu je zaměřen na oblast pedagogické diagnostiky a uvědomění si jejího významu pro ovlivňování úrovně předčtenářských a čtenářských dovedností v praxi, dále na vhodné metody a formy práce pro rozvoj emocí a vnitřní motivace ke čtení. Druhý díl programu poskytne účastníkům nový pohled na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a čtenářských lekcí, které učí děti sdílet zážitek z četby a vedou je k vzájemnému povídání si o knihách a k pochopení příběhů. Seminář se zaměří na nové metody a postupy pro práci s knihou a na možnosti jak vzbudit v dětech zájem o četbu, jak dětem přiblížit svět knih, jak jim představit příběhy v knihách ukryté.
Obsah – témata:
I. část – Vývoj dílčích funkcí pro rozvoj gramotností
- pojem čtenářská pregramotnost a gramotnost, vývoj čtenářské gramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti
- soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro úspěšné podpoření čtenářských dovedností
- posloupnost vývoje dílčích funkcí, zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí a aktuální úroveň oslabené funkce
- cílená volba účinných postupů k podpoře dílčích funkcí, zohlednění aktuální úrovně oslabené funkce
- reedukační aktivity pro úplné zautomatizování funkcí vývojově nižších k rozvoji vývojově vyšších funkcí
- přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové a zrakové percepce
II. část – Metody a formy práce pro rozvoj čtenářské gramotnosti
- příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, prožitkové učení, situační učení
- příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození poučení pro život
- význam komunikace pro dítě předškolního věku, význam opakovaného předčítání
- stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky, rozbor pohádek
- význam pohádky pro rozvíjení charakteru, emocí, fantazie dítěte, pro budování mravního základu a hodnotového systému společnosti, pro předávání zkušenosti minulých generací
III. část – Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských lekcí a dílen
- souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
- jak vybírat knihy, které budou děti chtít číst, které je osloví, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
- jak motivovat ke čtenářství
- jak pracovat s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství
IV. část – Příprava čtenářských lekcí a tvorba pracovních listů
- rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen
- příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí a workshopů - metodika, formy, aktivity
- nalézání a využití informací v textu, vytváření a porozumění pracovním návodům
- tvořivé uplatnění informací z textu a vytváření vlastních textů
- metodika práce s knihou
- práce s různými informačními zdroji - komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet atd.
- tvorba pracovních listů ke knihám
Kód:14-24-R31
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová, Mgr. Klára Smolíková
Organizační garant:Klára Dašková, 601 370 151, daskova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Původní termín 1. dílu (25.10.2017) byl ze závažných důvodů přesunut na 24.10.2017.
Termín konání:Út 24.10.2017   09:00-16:00 (1. díl)
St 08.11.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251