VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti

Vzdělávací program zaměřený na nový způsob rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen. Pestrý nápadník atraktivních metod a postupů pro práci s knihou je inspirován postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi. Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mají nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných. Čtenářské dílny učí děti sdílet zážitek z četby a vedou je k vzájemnému povídání si o knihách a k pochopení příběhů. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity, které lze při čtenářských dílnách realizovat: jednoduché rekvizity, pracovní listy či prezentace. Dozví se, jak vybírat knihy, které budou dětí chtít číst a které osloví současnou mladou populaci – jak vybírat příběhy, které jsou jim blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznáni. Budou jim představeny metody práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství. Pozornost bude věnována i četbě jiných typů textů – komiksů, populárně naučné literatury či časopisů, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s gramotností informační. Kniha bude představena jako jedno z komunikačních médií, které má svou historii, vztahy k ostatním způsobům komunikace a především obrovský potenciál pro formování osobnosti a další vzdělávání.
Obsah – témata:
- příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí – metodika, formy, aktivity
- práce s různými informačními zdroji - komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet atd.
- souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
- tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
- výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, jak děti aktivně do výběru knih zapojit
- výběr příběhů, které jsou žákům blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
- motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce učitelů škol s knihovníky
- rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen
- metodika, formy, aktivity práce s knihou
- nalézání informací v textu a jejich následné využití
- vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling apod.)
- porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací, od čtenářských deníků ke knižním blogům
- orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách
Kód:14-30-G31
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Klára Smolíková
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Út 14.11.2017   09:00-16:00
2. díl:Út 21.11.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1