VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO!Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogů v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti v mateřské škole - prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí. Jeden z bloků kurzu bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.

Obsah – témata:
I. Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti
- osobnostní vybavení, vlastnosti, dovednosti, projevy chování
- co nás dělá takové, jací jsme a jakou máme šanci vědomě to ovlivnit
- osobnost učitele – základní didaktický nástroj
- jak poznat sebe i druhé – sofistikované nástroje i „diagnostika všedního dne“
- osobnost v kontextu společnosti
- sociální role
- inventura osobních rolí
- konflikty rolí
- sebepoznání – sebeinterpretace – sebepřijetí
- silné a slabé stránky vlastní osobnosti
- akční plán osobního rozvoje
- metodicko-didaktické přístupy v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje dětí předškolního věku
- seznámení se základní strukturou metodiky a didaktiky OSV
- příklady z praxe, praktické ukázky her osobnostní a sociální výchovy, činností a aktivit s reflektivním rozhovorem jako nástroje k rozvoji sebeuvědomění a zároveň rozvíjení sociálního vnímání dětí a prevence psychosociálního selhávání prostřednictvím činnostních aktivit reflektovaných v dětské skupině
- příklady správně vedených reflektivních rozhovorů:
- role pedagoga v podpoře pozitivního sociálního klimatu ve třídě
II.- Stres a syndrom vyhoření v práci pedagoga předškolního vzdělávání
- podstata stresu, frustrace, deprivace pedagogického pracovníka
- stres – příčiny, typické reakce a důsledky ve školním prostředí
- druhy stresu z hlediska profesní pedagogické zátěže
- specifické stresové faktory práce pedagogického pracovníka v mateřské škole a syndrom vyhoření – hledání zdrojů a možnost jejich eliminace
- zvládání stresu – změny na straně prostředí a změny na straně zdrojů sil a možností obrany
- vnější a vnitřní rezervy, hledání možnosti změny, pomoc z vnějšku
- nástroje ke zvládání stresu v pedagogické praxi – sebepoznání, relaxace, cvičení, asertivní dovednosti
Kód:14-32-N51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Pá 18.01.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 25.01.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804