VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Podporujeme matematickou gramotnost / Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Praktický seminář s dílnou je zaměřen na propojení matematické a finanční gramotnosti, na využití mezipředmětových vztahů a na obohacení výuky prostřednictvím interaktivní výuky finanční matematiky.
První část semináře tvoří krátký teoretický úvod do oblasti finanční gramotnosti, těžištěm semináře je praktická část připravena jako interaktivní dílna, ve které si účastníci vyzkouší a procvičí řadu finančních úloh a interaktivních forem výuky. Druhá část je ryze praktická: společné řešení finančních úloh, deskové hry simulující hospodaření s penězi, příklady emocionálního rozhodování v oblasti financí, řešení situací v běžném životě.

Obsah – témata:
I. část – Matematická a finanční gramotnost, finanční matematika 8 hod.
- potřeba vzdělávání v oblasti financí
- rozsah a obsah učiva finanční matematiky jako nedílné součásti finanční a matematické gramotnosti
- specifika cílové skupiny žáků 2. stupně ve výuce finanční matematiky
- cíl výuky v oblasti financí na 2. stupni ZŠ
- rozsah a obsah učiva finanční matematiky na 2. stupni ZŠ
- základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti
- organizace výuky finanční gramotnosti na ZŠ
- způsob výuky finanční matematiky na 2. stupni ZŠ
- koncepce výuky na 2. stupni ZŠ
- obecné pedagogické zásady, vyučovací metody na 2. stupni ZŠ
- interaktivní formy výuky na 2. stupni ZŠ – hry, soutěže
- náměty pro výuku finanční matematiky na 2. stupni ZŠ – základní přehled
- ukázka a využití metodických materiálů pro výuku v elektronické formě
- ukázka a využití metodických materiálů pro výuku v tištěné formě
II. část – Praktická dílna - náměty pro výuku finanční matematiky 8 hod.
- transformace příkladů z reálného finančního světa do didaktického procesu
- podrobné seznámení s konkrétními výukovými aktivitami a metodickými postupy využitelnými ve výuce
- skupinová práce účastníků – řešení a metodický nácvik jednotlivých aktivit v členění na okruhy vhodné pro 2. st. ZŠ:
- peníze
- hotovostní a bezhotovostní peníze
- hotovostní a bezhotovostní placení
- měna
- cena
- reklama
- inflace
- rozpočet
- typy rozpočtů
- rozvaha domácnosti
- domácí finance
- práva spotřebitelů
- finanční trh
- finanční produkty
- pojištění
- finanční plánování
- význam emocionální složky osobnosti při rozhodování v oblasti financí
- shrnutí, diskuse, příklady dobré praxe
Kód:14-34-G31
Určeno:učitelům matematiky a dalších předmětů na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Petr Jakeš
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Účastníci obdrží materiály pro výuku, učebnici a pracovní sešity k finanční gramotnosti v elektronické podobě.
Termín konání:Út 10.04.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Út 17.04.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1