VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti

Vzdělávací program v rozsahu 16 vyučovacích hodin je zaměřen na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti dětí v předškolním věku a na usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy.
Program se zaměří jak na teorii aktuálního stavu poznání této oblasti, tak i na seznámení s praktickými metodami a formami práce, které propojí s příslušnými oblastmi RVP PV a s tvořivými minidílnami – konkretizovanou dílčí podporou čtenářské pregramotnosti.
První díl programu v rozsahu 8 hodin je zaměřen na prohloubení odborných kompetencí v oblasti pedagogické diagnostiky a pochopení jejího významu pro ovlivňování úrovně předčtenářských a čtenářských dovedností v praxi. Druhý díl programu v rozsahu 8 hodin se v návaznosti na první část zaměří prakticky - na konkrétní pedagogickou podporu dílčí čtenářské pregramotnosti. V šesti minidílnách se účastníci budou věnovat aktivitám využitelným při práci s dětmi, vyrobí si ke každému tématu minidílny pomůcky, vše si sami prakticky vyzkouší.
Obsah - témata:
- posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogická diagnostika zaměřená na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání
- využití vhodných metod a forem práce k rozvoji emocí a vnitřní motivace pro čtení - předčtenářská výchova v předškolním období
- obsah a cíle vzdělávání v oblastech RVP PV, které přímo či nepřímo ovlivňují rozvíjení čtenářské pregramotnosti
- specifické metody práce a náměty na činnosti, které rozvíjejí čtenářskou pregramotnost
Minidílny:
- náměty pro tvořivou práci s textem
- využití stolních a společenských her pro rozvoj čtenářské pregramotnosti
- svět obrazových a grafických značek, piktogramů v každodenní komunikaci
- využití her s jazykem - cizojazyčné dorozumívání
- náměty na spolupráci s rodinou a její význam
- přiblížení dalších forem komunikace - jiné nosiče sdělení
Kód:14-37-K51
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ
Lektor:Mgr. Světlana Drábová, Mgr. Šárka Gabrielová
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:St 09.01.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Po 01.04.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:Kolín, OA, Kutnohorská 41, Kolín IV