VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně pohybových činností

Praktický seminář zaměřený na rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím hudebně pohybových činností, zejména rytmizace říkadel, písní, her se zpěvem a hudebně pohybových činností spojených s pohádkami. Při těchto činnostech dochází nejen k rozvoji rytmu, ale mají důležitou úlohu v rozvoji řeči i celkových jazykových dovedností, správné výslovnosti a mluveného projevu. Přispívají k celkovému rozvoji mluveného projevu dětí i k rozvoji schopností aktivního naslouchání a porozumění vyslechnutému textu a vytvářejí u dětí pozitivní vztah ke čtení, mluvené i psané řeči.
Současně dochází k rozvoji manuální zručnosti a k postupnému zdokonalování hrubé i jemné motoriky, hudebně pohybových dovedností, pozornosti, paměti, představivosti i k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dítěte.
Obsah – témata:
I. část - Jak využít říkanky, hudební rytmizaci, pohybové dovednosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti v MŠ
Zvuky a rytmizace okolo nás
- úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si zvuků, které nás běžně obklopují a lze je využít k procvičení rytmizace
Tvůrčí činnost s říkadly ve skupinách
- hrou na tělo, předměty z okolí dítěte, využitím přírodnin i hrou na rytmické a melodické nástroje se doprovodí a s pohybem spojí některá oblíbená říkadla
- nejdříve ukázka, pak činnost ve skupinách, vlastní pojetí účastnic (návrh jednoduché říkadlové melodie i pohybového ztvárnění).
Tvůrčí činnost s lidovými písničkami
- doprovod lidových písniček hrou na tělo, předměty, rytmickými i melodickými nástroji
- individuální vyzkoušení jednoduchého melodického ostinátního doprovodu
Seznámení s novými pomůckami
- představení méně známých hudebních pomůcek a vyzkoušení jejich použití a zvuku
Hry se zvuky a tóny, sluchové hry
- délka zvuku a tónů
- výška tónů, intenzita tónů atd.
Autorské písničky
- autorské písničky ve spojení s hrou na tělo, využitím předmětů z okolí
- autorské písničky ve spojení s pohybem
Rondo
- rondo Když jsme všichni pospolu
- rondo My jsme se k vám přišli ptáti ad.

II. část - Pohádka a hudebně pohybové činnosti pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ
Využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech
- úvodní krátký praktický brainstorming sloužící k uvědomění si možností využití pohádky nebo příběhu v různých souvislostech
Hrajeme a zpíváme si s pohádkou
- pohádky a na ně volně navazující písničky – texty Evy Hurdové zhudebněné Pavlem Jurkovičem
Písnička jako divadlo
- příběhy zachycené v lidových písních je možné ztvárnit scénicky jako divadlo
Návaznost na „zpívané“ pohádky
- Dračí trampoty, Turistická příhoda, Červená Karkulka
Královské pohádky
- využití tradičních pohádek s královskými motivy – králové, princezny, draci
Pohádky s využitím padáku
- multifunkční pomůcka – padák využitá pro ztvárnění pohádkových motivů a dějů
Tanec vodní víly nebo princezny s využitím závojů
- motivace krátkým příběhem
Pohádky v různém pojetí: klasická, veršovaná, zhudebněná, moderní
- např. Šípková Růženka, Koblížek a další.
Pohádky v průběhu roku
- Malá jarní pohádka, Májová pohádka, Mikulášská pohádka, Vánoční pohádka a další
Další možná návaznost na pohádkové nebo motivační příběhy
- kreslení nebo malování pohádkových postav spojené s vyprávěním a s písničkou
- výroba kulis, masek, rekvizity ke scénickému ztvárnění příběhů
- charakteristika postav z pohádek - připojování přídavných jmen
- ilustrace v pohádkách – popis, vyprávění, poznávání pohádek¨
- pohádkové pexeso - vytváříme dvojice pohádkových postav
Kód:14-38-P61
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Eva Hurdová
Organizační garant:Vladislav Dubnický, 731 470 381, dubnicky@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Po 01.04.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Út 02.04.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:Gymnázium Příbram, Legionářů 402, Příbram VII