VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na cíle, metody a formy výuky, jež mohou pomoci žákům porozumět běžným informacím, přiměřeným odborným sdělením i uměleckým textům. Účastníci se budou jednotlivými činnostmi aktivně a na základě svých zkušeností zabývat, prakticky si je pomocí konkrétních příkladů a textů vyzkoušejí.
Obsah – témata:
I. část – Čtenářská gramotnost a práce s knihou a dalšími texty
- čtenářská gramotnost jako vybavenost žáka vědomostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro práci s různými druhy textů
- vysvětlení základních pojmů
- práce s knihou: první teoretické poznatky, názorná struktura knihy, charakteristický text, jenž knihu přiblíží, druhy literárních textů a práce s vybranými texty, jejich využití ve všech složkách předmětu český jazyk a literatura
- práce s vybranými ukázkami nejen z krásné literatury (knihy pro děti a mládež Ivony Březinové, Michala Černíka, Martiny Drijverové, Františka Kadlece, Miloše Macourka, Františka Nepila, Pavla Šruta, Jiřího Žáčka, ukázky z čítanek), ale i s texty odbornými, s články z novin apod., představení akcí, jež podporují rozvoj čtenářské gramotnosti
II. část – Práce s literárním textem a následné činnosti k podpoře a rozvíjení čtenářské gramotnosti
- čtenářská gramotnost a hodina literární výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ
- interpretace veršovaných a prozaických textů v hodině literární výchovy a čtení (budou využity texty z dětské četby a starších i současných čítanek, práce s bilderbuchem)
- umělá poezie našich a zahraničních básníků
- pohádka: lidová a autorská, pohádka jako příběh a žánr, přiblížení rozličných kultur v pohádce, zvířecí pohádka a bajka atd.
- využití metod kritického myšlení k podpoře a rozvíjení čtenářské gramotnosti: teoretický úvod + práce ve skupinách (na konkrétních literárních textech, vhodných pro ml. školní věk, bude použita myšlenková mapa, zpřeházené věty, kostka, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, studijní průvodce a jiné)
Kód:14-46-G31
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:PaedDr. Marie Hanzová, CSc., PaedDr. Blanka Janáčková
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:St 17.01.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 18.01.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1