VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jazykové hry a práce s texty posilujícími čtenářskou gramotnost žáků

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program je zaměřen na metody posílení čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně ZŠ, popř. víceletých gymnázií. Čtenářská gramotnost jako jedna ze zásadních součástí funkční gramotnosti je schopnost využívat psaných informací pro úspěšné fungování v životě, schopnost porozumět mnoha různým typům textů, přemýšlet o jejich smyslu a umět je interpretovat.
Účastníci se seznámí s různými jazykovými hrami, které mohou vzbudit zájem žáků o jazyk a jsou použitelné v různých fázích vyučovací hodiny (na zklidnění, na „probuzení“ apod.). Bude představen přehled zajímavých a pro žáky dobře uchopitelných textů a námětů včetně metodiky pro práci ve výuce. Všechny aktivity si účastníci prakticky vyzkoušejí.
Obsah – témata:
I. část – Jazykové hry
- úvod do jazykových her: význam, metodika jazykových her
- jazykové hry s písmeny a slabikami: hledání ztracených písmen, procvičování abecedy, vyhledávání slov dle zadání právních a posledních písmen apod.
- jazykové hry se slovy, slovními druhy: doplňování slov dle definice, význam zkratek, vyhledávání synonym a hononym, slov opačných či mnohoznačných, doplňování chybějících slov do krátkých textů apod.
- jazykové hry s větami a větnými členy: vytváření vět dle různých zadání, přeformulování vět tak, aby význam zůstal stejný, otázky a odpovědi, apod.
- jazykové hry s příslovími, rčeními, pranostikami a přirovnáním, rozvoj aktivní slovní zásoby
- jazykové hry s texty: vytváření textů z jednoslabičných slov, ze slov stejného písmene, na základě zadaných slov, na základě úvodní či závěrečné věty apod.
II. část – Práce s texty
- čtení jako společenská záležitost, kolektivní/skupinová práce s textem, využití v mezipředmětových vztazích
- práce s literárními texty: metodika, přehled současných zajímavých textů
- práce s autentickými texty žáků, tj. tvořivé psaní: dotváření příběhů, vytváření vlastních textů
- zadání slohů na základě čtenářských zkušeností, apod.
Kód:14-47-N31
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:PaedDr. Eva Schneiderová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Po 02.10.2017   09:00-16:00
2. díl:Út 03.10.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Nymburk, V Kolonii 1804