VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Moderní didaktika anglického jazyka

Kurz moderní didaktiky anglického jazyka v rozsahu 32 hodin (prezenční výuky) je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a přiblíží účastníkům současné trendy ve výuce AJ.
Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech oblastech jazykových dovedností žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Studium je rozděleno do tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny. Každý tematický blok obsahuje 2 výukové moduly, v jejichž obsahu jsou zohledněna specifika didaktiky výuky anglického jazyka. Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ.
Po každých dvou výukových blocích (jednom výukovém dnu) si účastníci vyberou jednu aktivitu, kterou odučí ve své třídě, zaznamenají její průběh a opatří vlastními postřehy z praxe. Tyto reflexe budou vkládat do portfolia, které si povedou v elektronické a tištěné podobě. Zpracované dílčí úkoly budou účastníci ukládat ke kontrole v elektronické podobě do elektronického prostředí MOODLE VISK, kde tyto reflexe mohou společně sdílet a v době mimo prezenční výuku také spolu i s lektory komunikovat.
Kurz bude ukončen společnou diskusí účastníků s lektory, bude zhodnocen přínos studia pro pedagogickou praxi a proběhnou prezentace vybraných částí portfolia, které si účastníci vytvořili v průběhu kurzu.
Tematické bloky kurzu:
- teoretické podklady moderní výuky, plánování hodiny
- učební styly žáků, specifika výuky jednotlivých věkových skupin
- výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ
- výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ
- výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ
- výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ
- testování a zkoušení, hodnocení žáků, motivace žáků 1. a 2. stupně ZŠ, individuální přístup k žákům v heterogenní třídě
- využití ICT ve výuce
Kód:14-49-G31
Určeno:učitelům angličtiny na ZŠ
Lektor:Mgr. Jana Čadová, Mgr. Lenka Nováková
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:4000 Kč
Délka:32 hod.
Poznámka:POZOR! Druhý díl vzdělávacího programu plánovaný na 8. 12. 2017 se uskuteční 12. 1. 2018 (pátek)!
Termín konání:Út 14.11.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Pá 12.01.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Út 30.01.2018   09:00-16:00 (3. díl)
Pá 23.02.2018   09:00-16:00 (4. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1