VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Učíme efektivně, učíme CLILem

  • Tato akce byla zrušena!
Program je zaměřen na metodu CLIL - výuku cizího jazyka v rámci nejazykových předmětů na 1. stupni ZŠ – v češtině, matematice, přírodovědě, vlastivědě, výtvarné, hudební a tělesné výchově. Účastníci se nejprve seznámí s principy metody CLIL, jejími různými modely, výhodami i výzvami, které tento typ výuky přináší. CLIL si v následném bloku zažijí z perspektivy žáků, a to jak v rámci souvislých vyučovacích hodin CLIL, tak i celé řady jazykových sprch, tedy krátkých aktivit v cizím jazyce napříč předměty. Na těchto činnostech budou demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé způsoby podpory, které by měl učitel žákům poskytnout tak, aby skutečně docházelo k objevování a osvojování si znalostí nejazykového předmětu a zároveň rozvoji dovedností v cizím jazyce.
Obsah – témata:
Význam a možnosti CLILu
- význam metody CLIL pro rozvoj jazykové vybavenosti dětí
- myšlenková sprcha - zkušenosti účastníků a jejich očekávání
- výhody a možnosti metody CLIL
Jak nabízet učivo tak, aby si žáci z hodin odnesli co nejvíce
- technika projektových knih, do kterých děti zaznamenávají poznatky
- příprava jednotlivých formátů (minibook, layered book, learning wheels, flap books, shape books), do kterých děti zaznamenávají znalosti učiva
- praktický nácvik práce s formáty - účastníci si vyzkouší dosavadní poznatky zapsat do svých formátů, které si v této části semináře vyrobí
Je možné využít CLIL v hodinách češtiny?
- práce s textem, využívání CCQ’s ke zjištění porozumění
- strategie „čtení a pochopení“, „čtení a zapamatování si“ podle Grubera
- obrázkové a fragmentové čtení
- rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností - řetězové hry, jak využít systém kartiček, running dictations, jigsaw techniky
Matematika anglicky, nebo angličtina s matematikou?
- práce s čísly, „subitizing“, odhadování počtu, porovnávání více/méně
- jednoduché matematické operace - sčítání/odčítání
- pohybové počítání, manipulace s předměty, s kartičkami
- matematické komunikační hry pro rozvoj matematické pohotovosti
- matematické názvosloví
Poznáváme přírodu - CLIL v hodinách přírodovědy
- strategie „thought shower“ - sběr a sdílení informací
- příprava vlastních pracovních listů - jak na to
- paměťové a asociační hry
Žijeme v lidské společnosti – CLIL v hodinách vlastivědy
- strategie „make a profile“ - třídění a zpracovávání informací a faktů
- aktivity typu Find someone who…, card reading games, listening dictations, talkative circles, scavenger hunt
CLIL v hudební a výtvarné výchově a v tělovýchovných chvilkách
- názvosloví, TPR
- pohybové, taneční a hudebně pohybové hry
- hry s pravidly
Kód:14-50-R31
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:Mgr. Sylvie Doláková
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:2000 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Čt 09.11.2017   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 14.12.2017   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251