VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Učíme se rozumět literatuře na 1. st. ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na cíle, metody a formy výuky, jež mohou pomoci žákům porozumět běžným informacím, přiměřeným odborným sdělením i uměleckým textům. Účastníci se budou jednotlivými činnostmi aktivně a na základě svých zkušeností zabývat, prakticky si je pomocí konkrétních příkladů a textů vyzkoušejí.
Obsah – témata:
- čtenářská gramotnost jako vybavenost žáka vědomostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro práci s různými druhy textů
- vysvětlení základních pojmů
- práce s knihou: první teoretické poznatky, názorná struktura knihy, charakteristický text, jenž knihu přiblíží, druhy literárních textů a práce s vybranými texty, jejich využití ve všech složkách předmětu český jazyk a literatura
- práce s vybranými ukázkami nejen z krásné literatury (knihy pro děti a mládež Ivony Březinové, Michala Černíka, Martiny Drijverové, Františka Kadlece, Miloše Macourka, Františka Nepila, Pavla Šruta, Jiřího Žáčka, ukázky z čítanek), ale i s texty odbornými, s články z novin apod., představení akcí, jež podporují rozvoj čtenářské gramotnosti
- využití metod kritického myšlení k podpoře a rozvíjení čtenářské gramotnosti: teoretický úvod + práce ve skupinách (na konkrétních literárních textech, vhodných pro ml. školní věk, bude použita myšlenková mapa, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené rozhovory při práci s obrázkovou osnovou a jiné)
Kód:14-53-R61
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ
Lektor:PaedDr. Marie Hanzová, CSc.
Organizační garant:Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 11.04.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251