VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ

Seminář se zaměřuje na podporu zavádění takových forem a metod výuky, které směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, k rozvoji individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Účastníci semináře se seznámí s novými metodami výuky čtení a literatury a metodami pro efektivní získávání a zpracování informací.
Seminář využívá prožitkové učení - účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností.
Účastníci se také seznámí s možnostmi hodnocení. Součástí kurzu bude i vlastní plánování hodin, při kterém bude využíváno nových poznatků a dovedností.
Obsah – témata:
Metody výuky prvopočátečního čtení a psaní, komunikace a sociální dovednosti:
- současné pojetí vyučování čtení, čtenářská gramotnost a její složky, genetická metoda výuky čtení, třífázový model výuky E-U-R, počáteční čtenářské dovednosti, čtení s nečtenáři
Čtenářská dílna:
- jak vytvořit vhodné podmínky ke čtení, struktura dílny čtení, minilekce, konzultace, čtenářské odezvy, aplikace dílny čtení v ostatních předmětech, čtenářská portfolia
Práce s uměleckým textem a poezií:
- řízené čtení, čtení s předvídáním, čtení s diskusí, podvojný deník, debata s autorem, poslední slovo patří mně, čtení v rolích, jak se dětí ptát, Bloomova taxonomie, jak pracovat s poezií, práce s mimoškolní četbou v dětském kolektivu
Práce s odborným textem:
- informační gramotnost, modelová lekce s naučným textem (V-CH-D), metoda I.N.S.E.R.T., učíme se navzájem, skládankové učení, modelování
Hodnocení žáků:
- možnosti hodnocení žákovy práce (kriteriální, popisné, posuzující)
Příprava na výuku:
- jak vytvořit přípravu pro práci s textem
Kód:14-61-G61
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Blanka Staňková
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Po 11.03.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Út 19.03.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1