VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Bezpečné klima třídy interaktivně

Workshop zaměřený na metody budování a posilování pozitivního a bezpečného prostředí pro třídní kolektivy, které se formují od samého počátku (nové kolektivy) i po několikaletém soužití, v němž se vyvíjí a mění skupinová dynamika třídy. Cílem workshopu je poskytnout především školním metodikům prevence nástroje, metodické postupy a zkušenosti dobré praxe pro práci s třídními kolektivy i s třídními učiteli, kteří jsou pro skupinové třídní procesy klíčovými osobami. Program tak přispěje ke zkvalitnění metodické podpory třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
Obsah workshopu nabízí na základě zážitkového přístupu cvičení a hry na seznámení, odbourání počátečních bariér, formování kolektivu, formuluje zásady efektivní komunikace a pomáhá objevit možnosti, jak aktivity na podporu dobrého třídního kolektivu zasadit do rámce školního roku.
Obsah – témata:
- role školního metodika prevence v podpoře aktivit zaměřených na tvorbu bezpečného klimatu ve třídě, škole
- metodika zážitkových programů jako účinné prevence rizikových jevů ve skupině i při jejich odhalení a diagnostikování
- budování a posilování pozitivního a partnerského vztahu mezi (třídním) učitelem a žákem, mezi žáky samotnými a vytváření podpůrného prostředí pro žáky s různými specifickými potřebami
- usnadnění přechodu žáka do nového třídního kolektivu (6. třída ZŠ a prima víceletých gymnázií, první ročník střední školy)
- identifikace žáka s novým školním prostředím
- příprava třídního kolektivu na příchod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
- podpora formování třídního kolektivu na základě zásad týmové spolupráce
- podpora otevřené nenásilné komunikace, poskytování zpětné vazby, přijímání zpětné vazby
- rozvoj kreativity žáků a podpora odpovědného přístupu k sobě a k třídnímu kolektivu
- podpora maximální aktivizace žáků a jejich zapojení do práce třídního kolektivu
- zásady třídní spolupráce a efektivní komunikace - programy zaměřené na dělbu rolí, na komunikaci a argumentaci - kratší skupinové aktivity, při nichž si účastníci musí rozdělit úkoly tak, aby cvičení co nejlépe zvládli
- kreativní programy - podpora vzájemné soudržnosti, posilování pozitivní atmosféry a hlubšího sebepoznání
- místo cvičení a her v celkové koncepci, jejich vzájemné propojení a logické uspořádání v plánech aktivit
- podpora identifikace žáka s novým prostředím - soutěžní pohybové programy nebo happeningové aktivity
Kód:14-65-V21
Určeno:pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, školním metodikům prevence
Lektor:PhDr. Jitka Gabašová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Program na objednávku školy, plně obsazeno.
Termín konání:Út 29.08.2017   08:45-15:30
Místo konání: ZŠ a ZUŠ Jesenice