VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Čtenářské dílny jako prostředek rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti

Vzdělávací program zaměřený na nový způsob rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen. Pestrý nápadník atraktivních metod a postupů pro práci s knihou je inspirován postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi. Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mají nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných. Čtenářské dílny učí děti sdílet zážitek z četby a vedou je k vzájemnému povídání si o knihách a k pochopení příběhů. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity, které lze při čtenářských dílnách realizovat: jednoduché rekvizity, pracovní listy či prezentace. Dozví se, jak vybírat knihy, které budou dětí chtít číst a které osloví současnou mladou populaci – jak vybírat příběhy, které jsou jim blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznáni. Budou jim představeny metody práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství. Pozornost bude věnována i četbě jiných typů textů – komiksů, populárně naučné literatury či časopisů, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s gramotností informační. Kniha bude představena jako jedno z komunikačních médií, které má svou historii, vztahy k ostatním způsobům komunikace a především obrovský potenciál pro formování osobnosti a další vzdělávání.
Obsah – témata:
- příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí – metodika, formy, aktivity
- práce s různými informačními zdroji - komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet atd.
- souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
- tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
- výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, jak děti aktivně do výběru knih zapojit
- výběr příběhů, které jsou žákům blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
- motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce učitelů škol s knihovníky
- rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen
- metodika, formy, aktivity práce s knihou
- nalézání informací v textu a jejich následné využití
- vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling apod.)
- porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací, od čtenářských deníků ke knižním blogům
- orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách
Kód:14-67-A51
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ, vychovatelům ŠK, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Klára Smolíková
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky! Děkujeme za pochopení.

Tento program obsahově odpovídá 2. a 3. části vzdělávacího programu Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ (32 hod.).
Termín konání:Po 26.11.2018   09:00-16:00 (1. díl)
Út 27.11.2018   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1