VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář zaměřený na získání teoretických znalostí i praktických dovedností k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků 6. – 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Účastníci se seznámí s některými z technik a aktivit, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry. Pozornost bude věnována specifickým rysům práce s uměleckými, sportovními a technickými texty. Seminář se zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně. Předmětem práce v semináři bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh.
Účastníci semináře získají výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.
Obsah – témata:
1. díl – Tvořivý přístup ke čtení – aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti
- osobnost učitele, význam motivace
- aktivizace žáků a kreativita při práci s textem
- vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační
- tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu
- práce s ilustrací
- práce s poetickým textem, srovnání stejného tématu v poezii a v próze
- práce s nelineárním textem
- čtení s otázkami, čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení
- žákovské reflexe na četbu
- využití moderní literatury pro děti k rozvoji čtenářské gramotnosti
- význam regionální literatury, spolupráce s knihovnami, besedy s autory

2. díl – Ověřování čtenářské gramotnosti – tvorba úloh
- základní zásady tvorby testových úloh
- rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
- analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh)
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů (próza, poezie, drama, hraniční typy textů)
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou, zvláštnosti vývoje úloh včetně možnosti kumulace úloh k jednomu textu (souvislé a nesouvislé texty a jejich vztah)
- využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání souvislé a nesouvislé texty)
- praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností s využitím nespecifických textů: porozumění textu i jeho částem, nalezení informací v textu, textová návaznost, rozeznání vypravěče, autora, postav, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, rozeznání vyjádření faktu a domněnky, porovnání informací v různých typech textů (souvislé a nesouvislé texty), interpretace textu
Kód:14-68-G61
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. František Brož
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 3. a 4. části vzdělávacího programu Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ (32 hod.).
Termín konání:Út 14.05.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 23.05.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251