VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Techniky čtení a analýza textů

Seminář je zaměřený na individuální i skupinové techniky čtení, na práci s textem, na obsahovou a vizuální analýzu textů, vedoucí k porozumění, na kontextualizaci a schopnost využití znalostí v praxi.
Uvedené postupy lze efektivně integrovat do výuky českého jazyka nebo cizích jazyků, ale také aplikovat v odborných předmětech k práci s teoretickými zdroji. Posilují rozvoj čtenářské gramotnosti, dají se zařadit jako součást projektové výuky, vedou k rozvoji kritického myšlení.
V semináři budou představeny různé typy textů, způsoby a metody jejich vyhodnocení a analýzy. Nedílnou součástí analýzy textů je jejich vizuální zpracování, tedy jejich rekonstrukce, která slouží jako podklad k tvorbě psaných útvarů.
Obsah semináře reaguje na dobu informačních technologií, neomezeného přístupu k informacím a s tím související potřebě správně manipulovat se zdroji. Odpovídá současným strategiím ve vzdělávání a požadavkům vzdělávacích cílů v základním a středním vzdělávání.
Obsah – témata:
I. část - Techniky čtení a note-taking
- párové čtení: čtení s dotazováním, čtení s předvídáním, zrcadlové čtení
- skládankové čtení
- mentální mapování
- Note-taking - Metoda I.N.S.E.R.T., podvojný deník
II. část - Analýza textů a vizualizace, základy kompozice
- případová studie
- dilemata: binární analýza a T-graf
- problémy a krize: analýza příčin a následku a strom problému
- strategie: SWOT analýza
- rozhodování: komparativní studie a Vennův diagram
- kvantitativní analýza – tabulky, grafy
Kód:14-69-K51
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:2500 Kč
Délka:16 hod.
Termín konání:Út 22.01.2019   09:00-16:00 (1. díl)
St 23.01.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Místo konání:Kolín, OA, Kutnohorská 41, Kolín IV