VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SŠ a VOŠ – kurz s praktickou dílnou

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Účastníci se seznámí s tvorbou některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně, tedy úlohy na porozumění textu i jeho částem, nalezení informace v textu, určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu, využití jednoho textu v jiném textu, interpretace různých druhů textu, interdisciplinární vztahy apod. V souladu se zásadami vývoje evaluačních nástrojů si účastníci také tvorbu úloh vyzkoušejí. Pozornost bude věnována i analýze běžných konstrukčních vad úloh. Při praktickém nácviku budou využívány různé oborové texty, bude přihlédnuto ke specifickým rysům práce s nesouvislými texty.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s potenciálem oborově různě zaměřených textů pro výuku českého jazyka a literatury a ukázat jim, jak prostřednictvím těchto textů efektivně rozvíjet a ověřovat čtenářské dovedností žáků, resp. studentů.
Účastníci získají pro svou pedagogickou praxi výchozí metodický materiál a soubor připravených úloh.
Obsah – témata:
I. část
- základní principy tvorby úloh
- analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků, resp. studentů / práce s autentickými příklady úloh
- praktická cvičení - řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností - pro specifické skupiny textů

Oborové zaměření výchozích textů, s nimiž budou účastníci pracovat:
- umělecké texty
- texty se sportovní tematikou
- texty s tematikou z oblasti přírodních věd
- nesouvislé texty (tabulky, grafy, schémata, obrazy, mapy)
II. část
- praktická cvičení - řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností – pro specifické skupiny textů
- základy interpretace výsledků žáků v úlohách

Oborové zaměření výchozích textů, s nimiž budou účastníci pracovat:
- texty s tematickou z oblasti průmyslu a dopravy
- texty s tematikou informatiky a počítačových her
- texty s tematikou z oblasti zemědělství, potravinářství a ekologie
- texty s právní a občanskou tematikou
- texty s tematikou z oblasti ekonomie a financí
- texty z oblasti umění
- texty z oblasti historie a vojenství
III. část
- vývoj zvoleného evaluačního nástroje (didaktický test, pracovní list) podle zadaných kritérií a s respektováním zásad pro vývoj evaluačních nástrojů
- prezentace autorských evaluačních nástrojů jednotlivých účastníků, jejich analýza a vzájemná diskuze

Rozvíjené dovednosti:
- porozumění textu i jeho částem
- nalezení informací v textu
- textová návaznost
- rozeznání vypravěče, autora, postav
- určení či odvození významu slov i větších celků v daném kontextu
- rozeznání vyjádření faktu a domněnky
- rozeznání manipulativních postupů v textu
- porovnání informací v různých typech textů
- interpretace textu
- využití interdisciplinárních vztahů
Kód:14-72-G61
Určeno:učitelům na SŠ a VOŠ
Lektor:Mgr. František Brož
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:3500 Kč
Délka:24 hod.
Termín konání:Čt 07.03.2019   09:00-16:00 (1. díl)
Čt 14.03.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Čt 28.03.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1