VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 2. st. ZŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Vzdělávací program zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků 6. – 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Účastníci se seznámí s důležitými předpoklady pro tvořivý přístup k práci s textem a s některými z technik a aktivit, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti, včetně čtenářských dílen. Pozornost bude věnována specifickým rysům práce nejen s uměleckými, ale i sportovními a technickými texty. Také četbě jiných typů textů – komiksů, populárně naučné literatury či časopisů, zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s gramotností informační. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity, které lze při čtenářských dílnách realizovat: jednoduché rekvizity, pracovní listy či prezentace. Budou jim představeny metody práce s dětmi, které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství.
Kurz se zaměří i na možnosti ověřování čtenářské gramotnosti, konkrétně na tvorbu některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně Předmětem práce v kurzu bude i praktická řízená tvorba úloh účastníky pod vedením lektora a analýza běžných konstrukčních vad úloh.
Obsah – témata:
1. díl – Čtenářské dílny – rozvoj čtenářství
- rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen
- příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí – metodika, formy, aktivity
- práce s různými informačními zdroji - komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet atd.
- souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
- výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, jak děti aktivně do výběru knih zapojit
- výběr příběhů, které jsou žákům blízké, které ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
- motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce učitelů škol s knihovníky
2. díl - Čtenářské dílny – práce s texty
- metodika, formy, aktivity práce s knihou
- nalézání informací v textu a jejich následné využití
- tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
- vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling apod.)
- porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací, od čtenářských deníků ke knižním blogům
- orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách
3. díl – Tvořivý přístup ke čtení – aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti
- osobnost učitele, význam motivace
- aktivizace žáků a kreativita při práci s textem
- vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační
- smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, zážitková pedagogika
- tradiční a netradiční hodiny literární výchovy, využití poslechu
- práce s ilustrací
- práce s poetickým textem, srovnání stejného tématu v poezii a v próze
- práce s nelineárním textem
- čtení s otázkami
- čtení s předvídáním
- řízené čtení
- skládankové čtení
- tvořivý přístup ke čtení – rozhovor dvou hrdinů, dokončení děje, rekonstrukce textu
- žákovské reflexe na četbu
4. díl – Ověřování čtenářské gramotnosti – tvorba úloh
- základní zásady tvorby testových úloh
- rámcové seznámení s principy výstavby testů a testových úloh v rámci mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)
- analýza typických a běžných konstrukčních vad úloh ověřujících čtenářské dovednosti žáků (práce s autentickými příklady úloh)
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím uměleckých textů (próza, poezie, drama, hraniční typy textů)
- specifika ověřování čtenářské gramotnosti prostřednictvím textů se sportovní tematikou
- využití čtenářských dovedností při práci s texty technického a přírodovědného charakteru (specifické rysy těchto textů a možnosti jejich využití k posilování vztahu žáků k technickému a přírodovědnému vzdělávání souvislé a nesouvislé texty)
- praktická řízená tvorba úloh k ověření vybraných čtenářských dovedností (pro každou dovednost samostatný blok) s využitím nespecifických textů.
Kód:14-74-G61
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Klára Smolíková, Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. František Brož
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:4500 Kč
Délka:32 hod.
Termín konání:Čt 07.03.2019   09:00-16:00 (1. díl)
St 27.03.2019   09:00-16:00 (2. díl)
Út 14.05.2019   09:00-16:00 (3. díl)
Čt 23.05.2019   09:00-16:00 (4. díl)
Místo konání:VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251