VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rozvíjíme matematickou gramotnost s využitím přístupů činnostního učení - SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Praktický seminář s dílnou, zaměřený na metodickou podporu výuky problematických témat učiva a využití činnostního učení ve výuce matematiky na 2. stupni základních škol.
Cílem vzdělávacího programu je přiblížit na modelových příkladech metody a formy práce, které využívají činnostního učení a motivují žáky prostřednictvím manipulativních činností k aktivnímu poznávání souvislostí a lepšímu pochopení matematických vztahů.
Účastníci budou pracovat s metodickými materiály vytvořenými v rámci projektu Matematika pro všechny.
Obsah - témata:
1. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost
- využití přístupů činnostního učení, potlačení formálního učení
- manipulativní činnosti při výuce matematiky
- videosekvence s náměty manipulativních činností při výuce matematiky
- modelování rozvíjející matematickou gramotnost
- budování číselných oborů, vlastnosti čísel
- celek a část celku
- výrazy, rovnice, nerovnice
- geometrické modelování – vlastnosti rovinných útvarů, souměrnosti
2. Aritmetika a geometrie v jednom
- propojení geometrie a aritmetiky – aktivity motivující a rozvíjející dovednosti v širších souvislostech
- trojúhelníky, pravoúhelníky, n-úhelníky – obsahy rovinných útvarů
- dělitelnost v aritmetice a geometrii
- shodnost a podobnost - poměr
- tělesa a jejich vlastnosti
- orientace v prostoru
- fraktály (vytváření a význam)
Kód:14-78-G51
Určeno:učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:RNDr. Hana Lišková
Organizační garant:Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky! Děkujeme za pochopení.

Tento program obsahově odpovídá 2. části vzdělávacího programu Rozvíjíme matematickou gramotnost - matematika pro všechny. (16 hod.).
Termín konání:Po 04.02.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1