VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivá geometrie - Geometrie v prostoru

Praktický seminář s dílnou zaměřený na výuku stereometrie prostřednictvím tvořivých činností nabídne širokou škálu účinných pracovních metod, využitelných pro doplnění teoretických vědomostí při výuce vybraných tematických celků, např. pravidelné mnohostěny, základní prostorové útvary, Eukleidovy Základy.
Prostřednictvím tvořivých a badatelsky orientovaných metod a forem výuky seminář přiblíží propojení geometrie s praktickým životem a běžnými situacemi, které žáci znají a denně prožívají. Takto pojatá výuka podporuje motivaci žáků i jejich spolupráci, a i když klade velké nároky na přípravu učitele, je efektivní cestou jak přesvědčit žáky o významu geometrie, matematiky pro praktický život.
Součástí praktického semináře bude dílna, v níž si účastníci mohou vyzkoušet náměty, nápady i modelování prezentovaných úloh a seznámí se s pracovními listy, které doplňují učebnici Matematika pro střední školy 6. díl – STEREOMETRIE (nakladatelství Didaktis). Pod vedením lektorky si ověří účinnost daných metod a forem výuky, které napomáhají k větší motivaci žáků a posilování jejich samostatnosti a tvořivému myšlení, vytvoří si didaktické poznámky pro tvorbu vlastních inovativních materiálů a doplní své učitelské portfolio o inspirativní příklady včetně burzy námětů a zkušeností ostatních účastníků.
Obsah – témata:
- základní prostorové útvary a jejich modelování
- vlastnosti rovnoběžného a středového promítání (Pohlkeova věta, lineární perspektiva)
- polohové úlohy v prostoru, řezy a jejich modelování
- klasifikace těles a jejich částí, modelování
- definice mnohostěnu, klasifikace mnohostěnů
- modely úloh XIII. knihy Eukleidových Základů
- sestavování vystřihovánek z publikace Tvořivá geometrie 2
- sledování konstrukce myšlenkových (ideálních) modelů Eukleidových úvah o konstrukcích pravidelných mnohostěnů a kulových ploch, které jim jsou opsány
- dualita mnohostěnů – sestavení papírových modelů
- předání námětů v rámci inspirativní praxe
Kód:14-82-G61
Určeno:učitelům matematiky na SŠ
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Út 12.02.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1