VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivá geometrie / Magnetické stavebnice a geometrie

Praktický seminář s dílnou je zaměřený na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Magnetické stavebnice skrývají velký didaktický potenciál. Účastníci se seznámí s možnostmi jejich využití ve výuce na základní škole a ověří si, že se mohou stát plnohodnotnou pomůckou pro získávání nových poznatků v geometrii.
Témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně základní školy. Účastníci se prostřednictvím manipulativních činností a s pomocí didaktických poznámek zaměří na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přechod z 1. na 2. stupeň základní školy.
Obsah – témata:
- n-úhelníky, jejich klasifikace a vlastnosti
- kruh a jeho části
- úhel, měření úhlu
- pokrývání roviny
- symetrie v rovině
- krychle a její sítě
- hranoly, jehlany, kužele, válce, koule
- symetrie v prostoru
- pravidelné mnohostěny
- polopravidelné mnohostěny
- složené prostorové útvary
Kód:14-83-G61
Určeno:učitelům matematiky na 1. a 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jana Münzbergerová, 731 470 387, munzbergerova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 1. části vzdělávacího programu Tvořivá geometrie.
Termín konání:Po 03.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1