VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivá geometrie / Modely základních prostorových útvarů - 3D modelování

Praktický seminář s dílnou je zaměřený na rozvoj planimetrických a stereometrických poznatků prostřednictvím tvořivého učení a činnostních metod učení, které podporují motivaci a spolupráci žáků, povzbuzují tvořivost a originalitu myšlení.
Seminář se zaměří se na ukázky možností podpory prostorové představivosti při výuce stereometrie prostřednictvím modelování. Pro 3D modelování budou použity metody práce s modelínou, papírem a polystyrenem.
Témata budou probírána na praktických tvořivých činnostech srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně základní školy. Účastníci se prostřednictvím manipulativních činností a s pomocí didaktických poznámek zaměří na pochopení výběru konkrétních námětů na činnosti, zvolených metod, forem práce a pomůcek pro cílený rozvoj požadovaných kompetencí s ohledem na vzdělávanou skupinu žáků. Rozšíří si své pedagogické portfolio o takové postupy a metody práce se žáky, které umožní rozvíjet jejich schopnosti, znalosti a dovednosti a usnadní jim přechod z 1. na 2. stupeň základní školy.
Obsah – témata:
- krychle
- kvádr
- trojboký jehlan
- pětiboký jehlan
- šestiboký hranol
- obecné hranoly
- závěrečná reflexe, vyhodnocení
Účastníci obdrží výběr metodických materiálů z publikace Tvořivá geometrie 1- Modely základních prostorových útvarů a budou s nimi v průběhu dílny pracovat. Metodické materiály i náměty z uvedené publikace je možné dále volně využívat v hodinách geometrie ve škole.
Kód:14-84-K51
Určeno:učitelům matematiky na 1. a 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Organizační garant:Bc. Martina Šantrůčková, 734 571 155, santruckova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Tento program obsahově odpovídá 2. části vzdělávacího programu Tvořivá geometrie.
Termín konání:Po 14.01.2019   09:00-16:00
Místo konání:Kolín, OA, Kutnohorská 41, Kolín IV