VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Středoškolskou matematikou napříč

Seminář se zaměřuje na metodiku vybraných částí výuky matematiky na střední škole.
V jeho průběhu se učitelé matematiky seznámí s metodickými postupy a návody, jak efektivně vést žáky středních škol k dovednostem řešit matematické úlohy. Lektorka zprostředkuje účastníkům v praxi prověřené metody nácviku vybraných kapitol středoškolské matematiky: základy logiky, mocniny, absolutní hodnota, řešení rovnic a nerovnic, funkce, stereometrie, analytická geometrie.
Cílem semináře je inspirovat učitele matematiky prostřednictvím osvědčených metod nácviku dovedností řešit matematické úlohy a vést je k efektivním výukovým postupům.
Obsah – témata:
- základy logiky – základní pojmy a ukázka vhodných webových stránek volně dostupných na internetu
- definice mocniny, mocnina s různými exponenty – nejčastější chyby, pomůcky, skupinová práce
- řešení nerovnic – neúplné kvadratické rovnice a řešení kvadratické rovnice rozkladem
- řešení nerovnic – zaměřeno na nerovnici v součinovém a podílovém tvaru za využití tabulky
- absolutní hodnota – definice, geometrický význam, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
- definiční obor funkce – efektivní způsob zopakování řešení rovnic a nerovnic, zápisu množin, nácviku množinových operací
- grafy funkcí – nácvik pomocí „rozcvičky“ – aktivizace žáků, využití prožitku pro zapamatování
- goniometrická funkce libovolného reálného čísla – ukázka výkladu a nácvik pomocí „kartiček“, výuka ve spirále
- stereometrie – polohové a metrické vztahy – ukázky využití dataprojektoru a výukových materiálů ve výuce, ukázka úlohy řešené pomocí různých částí matematiky
- analytická geometrie – co musí umět žák, aby zvládl maturitu z matematiky, a jak to nacvičit
- diskuse, příklady dobré praxe účastníků kurzu
Kód:14-87-L61
Určeno:učitelům matematiky na SŠ
Lektor:RNDr. Ivana Dvořáková
Organizační garant:Martina Pincová, pincova@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Čt 28.03.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Kladno, C. Boudy 2954